Bc. Jan Vandík DiS.139

Zasedání Energetické platformy krajů České republiky se ve dnech 19. a 20. března uskutečnilo v Modré na Uherskohradišťsku. Její účastníci probrali mezikrajskou spolupráci v oblasti energetických projektů, předali si zkušenosti s přípravou a výstavbou obnovitelných zdrojů a hledali společné cesty k úsporám energie i tvorbě strategických dokumentů. Jednání se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj.

„Chceme doplnit a rozvíjet síť nezávislého energetického odborného poradenství směrem k obcím i samotným občanům a zároveň posílit spolupráci s podnikateli v regionu. Našim společným cílem je snižování energetické spotřeby a podpora nových technologií na výrobu elektrické e tepelné energie,“ uvedl náměstek Lubomír Traub.

Ten také na zasedání Energetické platformy předal starostovi Modré Miroslavu Kováříkovi Cenu za nejlepší udržitelný projekt Archeoskanzen Modrá, kterou obec získala na mezinárodním veletrhu cestovního a turistického ruchu HolidayWorld v Praze.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz