Vladimír Dostálek39

U příležitosti oslav 70. výročí založení Základní školy Otrokovice, Komenského škola uspořádala4. května, jako první z řady akcí, vernisáž Výstavy prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga Zlínského kraje.

V Otrokovicích vystavují díla speciálních pedagogů a asistentů pedagoga

Profese speciálních pedagogů i asistentů pedagoga je náročná, výstava je ukázkou jejich kreativity, kterou využívají při každodenní práci s dětmi a žáky s různým druhem zdravotního postižení. Je to h přidaná hodnota, kterou vkládají do své práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to napříč všemi předměty. Zájem vystavit své práce překročil nejenom hranice Zlínského kraje, ale i České republiky. Svá autorská díla, kterých se nakonec sešlo 130, přivezli i dlouholetí spolupracovníci ze zahraničních škol z Polska z města Krakow a ze Slovenska ze Spojené školy Bratislava.

Samotná vernisáž proběhla pod záštitou radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje Zuzany Fišerové a starostky města Otrokovic Hany Večerkové, kterou v její nepřítomnosti zastoupila vedoucí odboru školství města Otrokovice Barbora Galatík Šopíková.

Po zahájení vernisáže následovala netradiční ukázka hodiny hudební výchovy a křest nového kalendáře ve zcela netradičním pojetí, vytvořeného u příležitosti 70. výročí školy. Ve své zdravici krajská radní Fišerová uvedla: „Jsem velmi potěšená, že jsem mohla být součástí této vernisáže a oslav výročí školy. Výstava ukazuje skvělou práci školních poradenských profesionálů, ale také zdůrazňuje důležitost jejich role v systému našeho školství. Zlínský kraj se dlouhodobě zabývá podporou rovných příležitostí a rozvojem potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Ráda bych ocenila všechny, kteří se podíleli na této akci, a poděkovala jim za jejich práci.“

Výstavu můžete navštívit až do 11. června 2023.