Bc. Jan Vandík DiS.37

Žádosti o financování malého projektu v rámci programu Interreg Slovensko – Česko je možno podávat do 31. května 2024, 14 hodin. Konkrétně se to týká priorit 2.2 Kultúra a cestovný ruch a 3.2 Miestne iniciatívy. Podrobné informace o výzvách včetně odkazu na zpracování projektové žádosti lze najít na webových stránkách: https://erbbk.eu/informacie-o-fmp-2021/vyzvy/.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 od 9 hodin na krajském úřadě ve Zlíně. Bližší informace k semináři naleznete na webu https://erbbk.eu/seminare-pro-zadatele/.

Výzva: Kultúra a cestovný ruch

Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 8.4.2024
Datum uzavření: 31.5.2024, v 14:00
Specifický cíl: 2.2.1 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie
Max. příspěvek EFRR: 50 000 EUR

Výzva: Miestne iniciatívy

Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 8.4.2024
Datum uzavření: 31.5.2024, v 14:00
Specifický cíl: 3.2.1 Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”
Max. příspěvek EFRR: 30 000 EUR