Mgr. Vladimír Dostálek587

Ředitelství silnic a dálnic zahájí 29. června opravu povrchu silnice I/49 v centru Zlína. Od sobotní půlnoci začne platit úplná uzavírka ulice Osvoboditelů od křižovatky s ulicí Štefánikova po Městské divadlo Zlín a současně začnou práce v prvním úseku na třídě Tomáše Bati od divadla po odbočku do ulice Potoky. Následovat bude oprava 1,3 km úseku třídy Tomáše Bati od divadla po ulici Šedesátá ve směru na Otrokovice. Práce v centru Zlína by měly být dokončeny nejpozději 15. srpna. V pracovním úseku na silnici I/49 řidiči vždy projedou jedním jízdním pruhem.

Oprava bude rozdělena do několika etap, ke kterým se budou vztahovat samostatná dopravní omezení (odbočení do přilehlých ulic).

29. 6. - 4. 7. I. etapa v ulici Osvoboditelů a 1. úsek třídy Tomáše Bati od Městského divadla po ulici Potoky

4. 7. - 15. 8.  navazujících 7 etap na třídě Tomáše Bati od Městského divadla Zlín po ulici Šedesátá ve směru na Otrokovice (1,3 km)

Během prvního týdne prací od 29. 6. do 4. 7. bude uzavřena ulice Osvoboditelů. Objízdná trasa povede přes hlavní křižovatku u nemocnice po třídě Tomáše Bati. Koncem této první etapy bude nutné na jeden den uzavřít také příjezd do křižovatky u kolektivního domu ve směru od Kudlova, to znamená nebude umožněno ani odbočení doprava na ulici Štefánikova.

⬛ Kontakt pro média:
Mgr. LucieTrubelíková
Tým komunikace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
607 055 600; 954 917 469
lucie.trubelikova@rsd.cz
www.rsd.cz

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz