Bc. Jan Vandík DiS.112

Na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště usedlo v pondělí 18. září poprvé do lavic 40 studentů vyššího odborného studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Otevření vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením inicioval Zlínský kraj spolu s Uherskohradišťskou nemocnicí.

„Je pro nás velmi důležité, že se v Uherském Hradišti povedlo toto studium otevřít. Chci poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, i vám, studentům, že jste si tento obor vybrali. Podle nejnovějších statistik je v českém zdravotnictví asi jedenáct tisíc sester starších 60 let. To, že jste tady a že se chcete vzdělávat, je pro nás obrovská naděje do budoucna,“ řekla náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví Olga Sehnalová, která přišla studentům popřát hodně štěstí ve studiu. 

Studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra připraví studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Jeho absolventi budou připraveni samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, stejně jako v zařízeních sociální a komunitní péče.

V tomto školním roce otevírají v Uherském Hradišti první ročník v kombinované formě, studium potrvá tři a půl roku, úspěšní absolventi získají titul DiS. Obor je určen především těm, kteří se už zapojili do pracovního procesu, bez ohledu na jejich věk. Ve školním roce 2024/2025 škola obor otevře také v denní formě, a to na tři roky studia.

V příštím školním roce 2024/2025 přivítají první studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra v rámci vyššího odborného studia také na Střední zdravotnické škole Kroměříž. Navazující studium v oboru tak konečně nabídnou všechny střední zdravotnické školy ve Zlínském kraji.

„Možnost dalšího studia na stejné škole, může být pro studenty po složení maturitní zkoušky rozhodující v tom, zda budou ve vzdělání a oboru dál pokračovat,“ řekla krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství.

Ve zdravotnictví dnes působí dva typy sester, všeobecná sestra, která má vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odbornou školu a praktická sestra se středoškolským vzděláním, která má však omezené kompetence.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz