Bc. Jan Vandík DiS.62

Významné celorepublikové setkání dopravních úřadů se za účasti zástupců Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR uskutečnilo ve dnech 16. a 17. května na Krajském úřadě Zlínského kraje. Kromě dvou se jej zúčastnili zástupci všech krajů včetně hlavního města Prahy.

Zlínský kraj navázal na historii pořádání těchto celorepublikových setkání dopravních úřadů, první ve Zlínském kraji proběhlo už v roce 2011, druhé o čtyři roky později.

Hlavním tématem letošního setkání byly připravované novely zákona o silniční dopravě a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Akce, které se zúčastnilo více než 50 odborníků, měla u všech mimořádně pozitivní ohlas.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz