Bc. Jan Vandík DiS.32

RIS3 týmy z celé České republiky se setkaly ve Zlíně. Akce proběhla ve dnech 1. a 2. června. Mimo týmy Regionálních inovačních strategií pro chytrou specializaci (RIS3) dorazili také zástupci Národní RIS3 strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Technologické agentury ČR.

Akce si klade za cíl sdílet zkušenosti a představit vize do roku 2026. Specializací letošního setkání byla schopnost získávat nové vysoce kvalifikované obyvatele na základě inovací identity kraje.

„Setkání RIS3 týmů představuje jedinečnou příležitost ke hledání nových příležitostí pro spolupráci nejen v oblasti inovací. Jsme rádi, že jsme mohli propojit setkání s filmovým festivalem, čímž jsme vytvořili zajímavou a inspirativní atmosféru pro všechny účastníky,“ uvedl Lubomír Traub, náměstek hejtmana, který konferenci zahájil.

Snahou týmů je spolupracovat na definování strategických priorit a cílů pro inovace v daném regionu. Je také důležité patřičně koordinovat aktivity vedoucí k jejich dosažení. Akci připravilo Technologické inovační centrum.

Zdroj a foto: TIC Zlín