Bc. Jan Vandík DiS.70

Efektivní poradenství ve školách bylo hlavním tématem semináře, který v úterý 26. září ve Zlíně uspořádalo Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje pro pedagogy, kariérové a výchovné poradce i další odbornou veřejnost. Přednášejícím byl uznávaný pedagog a specialista na vzdělávání David Kryštof.

„Velice si vážím práce Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, které se této tematice intenzivně a koncepčně věnuje už od roku 2018. Kariérové poradenství považuji za jednu z klíčových oblastí na školách, a proto děkuji všem, kdo se jím zabývají a přemýšlejí nad tím, jak pomoci našim žákům rozhodnout se o svém budoucím profesním směřování,“ řekla v úvodu semináře radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

David Kryštof během své přednášky pohovořil o transakční analýze jako psychologickém přístupu v poradenství. Transakční analýza se zabývá tím, jak spolu lidé komunikují a co se mezi nimi během toho děje. David Kryštof přiblížil využitelnost tohoto přístupu při komunikaci se žáky a dále pohovořil o principech efektivní komunikace s žáky a rodiči, nastavení vzájemné spolupráce ve škole i komunikační technikách využitelných v náročných situacích.

Ještě před vystoupením Davida Kryštofa seznámily zástupkyně Centra kariérového poradenství Zlínského kraje přítomné účastníky s výsledky šetření profesní orientace žáků škol Zlínského kraje.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz