Bc. Soňa Ličková BA114

.

Stavba nového silničního napojení průmyslové zóny v Přílukách je dokončena a v plném provozu. Na náročné stavbě spolupracovalo Statutární město Zlína s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), vlastníkem silnice I. třídy na ulici Vizovická. Slavnostního představení stavby se dnes zúčastnili také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš se svým náměstkem pro dopravu Radkem Doleželem.

„Mám velkou radost, že se podařilo úspěšně dokončit tuto stavbu, která výrazně napomůže plynulosti a bezpečnosti dopravy při příjezdu do Zlína směrem od Vizovic a také zrychlí spojení s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati. Nyní máme společně s městem Zlínem před sebou další důležitý úkol, a tím je vybudování přivaděče k budované dálnici D49,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

„Silniční napojení řeší nové přemostění, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytného parkoviště pro motorová vozidla a v neposlední řadě propojení páteřní cyklotrasy. Cílem celé stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ popsal primátor Jiří Korec.

Nové silniční napojení bylo posunuto na západní okraj průmyslové zóny, dále od obytné zóny místní části Příluky. Na silnici I. třídy vznikl odbočovací pruh, jehož realizaci provádělo a financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nová mostní konstrukce pak byla stavbou města Zlína, která vede nad železniční tratí a řekou Dřevnicí a ústí okružní křižovatkou na místní komunikaci v ulici Cecilka. Od této křižovatky je vybudován sjezd k záchytnému parkovišti (tzv. P+R). Záchytné parkoviště s kapacitou 136 míst má sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování dále do centra města. Na parkovišti jsou k dispozici cyklistům stojany na kola. Stávající most, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu, byl nahrazený lávkou pro pěší a cyklisty. Nová lávka zajistí plynulou návaznost stávajících cyklostezek.

Nové silniční napojení bylo velkou a náročnou dopravní stavbou, a to nejen z hlediska technického, ale také co se týče jeho financování. Stavba nového silničního napojení, včetně vybudování záchytného parkoviště, stála přibližně 250 milionů korun.

Oba projekty byly spolufinancovány z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkově šlo o dotaci více než 31 milionů korun.

S využitím tiskové zprávy Statutárního města Zlína

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
ona.lickova@zlinskykraj.cz