Bc. Jan Vandík DiS.94

Rada Zlínského kraje vyšla vstříc žádosti o finanční podporu na stavební obnovu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Na svém jednání také podpořila podání žádostí čtyř krajem zřizovaných muzeí o dotaci na digitalizaci sbírkových předmětů i celých památkových objektů.

Čínský pavilon čeká obnova

Čínský pavilon je drobná otevřená stavba pravděpodobně z druhé poloviny 19. století, která stojí na ostrově Divokého rybníka. V nedávné době bylo provedeno statické zajištění objektu. Stavba však vyžaduje komplexní obnovu dřevěných, klempířských a zámečnických prvků, stejně jako řemeslnou obnovu hlavic sloupků. Arcibiskupství olomoucké vyčíslilo celkové náklady na záchranu památky na více než 2 miliony korun a požádalo Zlínský kraj o dotaci ve výši 1,4 milionu korun. Rada kraje žádost podpořila a doporučila krajským zastupitelům ji také schválit.

„Historické jádro Kroměříže s Arcibiskupským zámkem, Podzámeckou a Květnou zahradou patří mezi perly Zlínského kraje. Zcela právem jsou už 25 let zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a lákají návštěvníky z celého světa. O odkaz generací, které nám tyto památky zanechaly, musíme pečovat. Proto jsme žádost o tuto dotaci podpořili,“ sdělila radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

Muzea chtějí digitalizovat sbírky, zpřístupní je on-line

Muzea zřizovaná Zlínským krajem, tedy Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska a Muzeum regionu Valašsko, se budou ucházet o dotaci Ministerstva kultury určenou na podporu digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií.

Muzea chtějí s pomocí dotace pořídit zařízení, jako jsou 2D a 3D skenery, foto a video techniku, ateliérové vybavení a software pro digitalizaci a archivaci, respektive služby pro tvorbu digitalizovaného obsahu.

Největším z projektů má být vytvoření sdíleného digitalizačního pracoviště v Muzeu regionu Valašsko za téměř 7 milionů korun. Bude sloužit i dalším příspěvkovým organizacím v kultuře Zlínského kraje ke zkvalitnění práce paměťových organizací a umožní on-line přístup k materiálům laické i odborné veřejnosti. Mimo jiné sem má být pořízeno vybavení, kterým bude možno skenovat i celé budovy nebo archeologická naleziště.

Celkové náklady všech čtyř projektů činí v součtu 9,240 milionu korun, z nichž 6,872 milionu by měla pokrýt dotace ministerstva. Zbývající část bude hrazena z rozpočtu Zlínského kraje.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz