Bc. Jan Vandík DiS.267

Představitelé Zlínského kraje ve dnech 11. a 12. dubna v Luhačovicích debatovali se starosty měst a obcí z celého regionu, kterých se sešlo téměř dvě stě. Hovořilo se například o probíhajících opravách na silnicích, plánovaných investicích v kraji nebo o tématech ze sociální oblast, zdravotnictví či kultury. Zástupci kraje starostům představili také činnost nové rozvojové agentury ZRIA, dotační program na optické kabely a Digitální technickou mapu nebo obsazení Strategické průmyslové zóny Holešov. Důležitým tématem, kterému byl věnován druhý den setkání, pak byla podpora bydlení v obcích.

Setkání se starosty

„Právě podpora bydlení je jedním z pilířů, kterému se chceme v budoucnu intenzivně věnovat. S kolegy z kraje připravujeme nový dotační program, který naváže na chystané podpory od státu. Extrémně potřebujeme doplnit bytový fond celého regionu a obce i města musejí rozumět, proč je to pro naše území důležité. Dobrou zprávou pro náš kraj je, že starostové mají zájem tyto projekty připravovat,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Smyslem tohoto setkání, které kraj pořádá pravidelně už několik let, je předat starostům měst a obcí aktuální informace, ale také umožnit jim zeptat se na všechno, co je zajímá, vyslechnout si jejich názory a získat od nich podněty a připomínky pro další spolupráci.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková                                                                   
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz