Bc. Soňa Ličková BA196

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030. To bylo tématem setkání vedení Univerzity Tomáše Bati s představiteli Zlínského kraje, které se uskutečnilo 13. července. Obě strany hovořily zejména o rozvoji vzdělávání ve Zlínském kraji, konkrétně například o postupném navýšení počtu studentů, větších možnostech ubytování či potřeby sportoviště, které aktuálně téměř deseti tisícům studentům schází.

„Zlínský kraj považuje Univerzitu Tomáše Bati v současné chvíli za největšího partnera, jako celek je pro region nesmírně důležitá a my budeme pomáhat v jejím rozvoji, co nejvíce to půjde. Dohoda, kterou připravujeme, nám jasně vydefinuje cíle, kterých chceme společně dosáhnout. Musíme pracovat systematicky a jednotně,“ zmínil během setkání Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje. „Jsem rád, že společně s vedením Zlínského kraje hledáme cesty, jak strategii rozvoje Zlínského kraje postupně naplnit. Vzdělávání je pro rozvoj regionu nesmírně důležité a jsem potěšen, že máme ze strany kraje velkou podporu,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.

Podle analýzy, kterou si Zlínský kraj nechal zhotovit, je tento region za posledních 25 let jeden z ekonomicky nejlépe rostoucích krajů, má jednu z nejnižších nezaměstnaností, ale zároveň jedny z nejnižších mezd. Právě to brání budoucím absolventům v kraji zůstávat a odcházejí za lepšími podmínkami jinam. A to chce vedení kraje i univerzity postupně změnit. 

Dalším tématem bylo vzdělávání nelékařských profesí, které nyní UTB připravuje. Konkrétně se jedná o obory Radiolog a Zdravotnický záchranář. „Je nesmírně důležité tento krok podporovat, obě profese jsou pro Zlínský kraj zásadní, protože v regionu chybí. Univerzitě jsme také nabídli prostory v areálu krajské nemocnice ve Zlíně, kde by pro studenty mohly vzniknout nové učebny,“ podotkl hejtman Radim Holiš. „To by bylo pro studenty velmi přínosné, vždy je ideální, pokud se mohou vzdělávat teoreticky a zároveň na daném místě rovnou vykonávat tolik potřebnou praxi,“ řekl rektor UTB prof. Milan Adámek. V dalších jednáních budou obě strany pokračovat a jednotlivými kroky postupně naplňovat strategii rozvoje.

V dalších jednáních budou obě strany pokračovat a jednotlivými kroky postupně naplňovat strategii rozvoje.  

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030. To bylo tématem setkání vedení Univerzity Tomáše Bati s představiteli Zlínského kraje, které se uskutečnilo 13. července.