Bc. Soňa Ličková BA160

.

Rada Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem zavítala ve středu 13. září do Kroměříže. Na Hejtmanském dnu se setkala s představiteli města i se dvěma desítkami starostů obce s rozšířenou působností Kroměříž. Představitelé hejtmanství na jednání mimo jiné avizovali, že Zlínský kraj chystá na Kroměřížsku rekonstrukce silnic za 450 milionů korun, opravu silničního průtahu Kroměříží a podpořili záměr města na stavbu domova se zvláštním režimem v lokalitě Račín.

„Pro rozvoj kraje je spolupráce hejtmanství s obcemi a městy zásadní. Postupně navštěvujeme všechny obce s rozšířenou působností, aby starostové a podnikatelé v území věděli, že v nás mají partnera. Konkrétně v Kroměříži jsme letos řešili řadu projektů, přispěli jsme například na nový polyfunkční dům, investujeme do Kroměřížské nemocnice nebo řešíme přestavbu Pionýrské louky,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel zúčastněným představil plán Zlínského kraje, který počítá v letech 2024 až 2025 na Kroměřížsku s investicemi do komunikací za 450 milionů korun. V Kroměříži by měl být v roce 2025 opraven zmíněný průtah městem, tedy silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje. Starosty také seznámil se strategií veřejné dopravy, která například zahrnuje online prodej jízdenek i na autobusové spoje. Pokračovat bude také optimalizace jízdních řádů.

Hejtmanství podpořilo také záměr města stavět domov v místní lokalitě Račín. „S ohledem na demografický vývoj, kdy obyvatelstvo Zlínského kraje stárne, jsou zařízení tohoto typu pro osoby s Alzheimerovou chorobou či demencí potřebná. Počítáme s individuální investiční dotací a budeme se také bavit o provozu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblastní sociálních věcí Hana Ančincová. Město by chtělo mít ještě letos stavební povolení a na stavbu by chtělo získat kromě krajské dotace prostředky z evropských fondů.

Radní Zlínského kraje Jiří Jaroš starosty seznámil s momentálně vytvářenou digitálně technickou mapou, která bude obsahovat údaje o existující dopravní a technické infrastruktuře.

„Snažíme se restartovat jednání se Zlínským krajem a obnovit spolupráci. Těší mě, že se hejtmanství aktivně snaží podporovat projekty vedoucí ke zlepšení života obyvatel Kroměříže,“ dodal starosta Tomáš Opatrný.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rada Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem zavítala ve středu 13. září do Kroměříže.