Bc. Jan Vandík DiS.53

Další ročník Veletrhu práce a vzdělávání se ve středu 1. listopadu uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně. Určen byl žákům a žákyním základních škol a jejich rodičům, kteří zde měli jedinečnou příležitost získat informace důležité pro výběr střední školy i pro budoucí profesní dráhu. Na akci, kterou připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se představila bezmála padesátka středních škol. Možnosti následného profesního uplatnění pak na veletrhu prezentovali zástupci 23 zaměstnavatelů a dalších institucí.

Návštěvníci veletrhu měli možnost poradit se přímo s učiteli z jednotlivých škol. K dispozici jim byli také zástupci poradenského pracoviště Úřadu práce ČR nebo Centra kariérového poradenství Zlínského kraje. Den zahájili hejtman Zlínského kraje Radim Holiš spolu s krajskou radní pro oblast kultury a školství Zuzanou Fišerovou. Za organizátory vystoupil předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal.

„Jsem velmi ráda, že se tento veletrh koná, protože si díky němu žáci a žákyně mohou snáze utvořit představu o tom, jaký obor by chtěli studovat, a možná jim právě tato pestrá přehlídka škol a firem pomůže vybrat si svou další profesní dráhu,“ řekla radní Zuzana Fišerová.

Vyhlášeni byli nejžádanější zaměstnavatelé

Představitelé Zlínského kraje předali ocenění v rámci soutěže pořádané Klubem zaměstnavatelů. „Nejžádanějším zaměstnavatelem mezi studenty“ se pro letošní rok stala firma Continental Barum s.r.o. a „Školou doporučenou zaměstnavateli“ je Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Podrobné výsledky viz níže.

Přítomen předávání cen byl také ředitel společnosti KLUB ZAMĚSTNAVATELŮ MANAGEMENT a.s. Pavel Hulák pořádající obě soutěže, který vyzdvihl, že kromě zapojení studentů vysokých škol se hlasování účastní také žáci vyšších ročníků škol středních. Celostátně v průzkumu odpovídá na otázky k představám o budoucí kariéře také přes 5 000 respondentů a v jednotlivých krajích jde o vzorek okolo 400 až 500 studentů. Pavel Hulák vyslovil pochvalu organizátorům i vystavovatelům zlínského Veletrhu práce a vzdělávání: Díky účasti na podobných akcích v ostatních krajích můžu srovnávat a kvalita zúčastněných firem i středních škol a také zapojení představitelů vedení kraje tady ve Zlíně na jednom místě patří určitě mezi přední přehlídky škol a firem v České republice.“

Veletrh se těšil velkému zájmu

Veletrh se i letos těšil velkému zájmu. Během dopoledne se zde vystřídalo 683 žáků a žákyň 8. a 9. tříd ze 17 základních škol ze Zlína i okolí. Odpolední příliv individuálních návštěvníků – žáků s rodiči, přáteli a sourozenci nepolevil až do večerních hodin. Dle odhadů organizátorů akci celkově navštívilo na 2,5 tisíce lidí.

O zpestření programu se postarali studentky a studenti středních škol, kteří vystoupili na pódiu v rámci doprovodného programu. Svými výkony ukázali, co vše je možné se v průběhu 3 až 4 na střední škole naučit. Návštěvníci tak mohli vidět barmanskou show, přehlídku historických zdravotnických uniforem, ukázku první pomoci i cukrářského umění, nápaditou módní přehlídku, ukázky sebeobrany nebo sborky a rozborky zbraní.

Akce se uskutečnila v rámci projektu spolufinancovaného z OP VVV 2014-2020 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Nejžádanější zaměstnavatelé regionu - TOP 10

 1. Continental
 2. Fatra
 3. PSG
 4. Nestlé (závod Sfinx Holešov)
 5. Česká zbrojovka
 6. LAPP
 7. NAVOS
 8. Evektor
 9. Chropyňská strojírna
 10. BENNON

Škola doporučovaná zaměstnavateli

 1. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
 2. SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
 3. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín


S využitím tiskových zpráv Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a Klubu zaměstnavatelů

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz