Bc. Jan Vandík DiS.28

Dne 29. ledna 2024 bylo spuštěno veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2024 – 2028.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2024 - 2028 bude hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do schválení následujícího Dlouhodobého záměru v roce 2028. Dlouhodobý záměr je zpracován na základě § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a taktéž v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, ve znění pozdějších předpisů. Základním rámcem pro tvorbu krajského dlouhodobého záměru je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023 - 2027.

„Stanovit hlavní záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky na území Zlínského kraje je jednou z hlavních priorit vedení kraje. Nezbytným východiskem pro tvorbu předkládaného krajského dlouhodobého záměru 2024 - 2028 je také předchozí dlouhodobý záměr kraje 2020 - 2024, a to zejména z hlediska vyhodnocení cílů a efektivity jejich dosažení v uplynulém období. Dokument je současně zpracován v souladu s dalšími klíčovými krajskými strategickými dokumenty.“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.

Veškeré informace včetně dotčeného dokumentu a formuláře pro připomínky jsou k dispozici na Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2024 - Zkola. Termín pro zaslání připomínek je stanoven na 29. února 2024.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz