Bc. Soňa Ličková BA111

Péče o pacienty se závažnou poruchou ledvin má nyní ve Vsetíně komfortní zázemí. Prostory nového dialyzačního střediska v úterý 25. července slavnostně otevřeli představitelé Vsetínské nemocnice, Zlínského kraje a další hosté. Právě Zlínský kraj byl investorem modernizace pavilonu K, kam se rovněž vrací dětské oddělení, infekční ambulance a vznikly zde prostory pro budoucí zdravotníky, studenty partnerské zdravotnické školy. 

Zlínský kraj na modernizaci budovy vynaložil více než 120 milionů korun. „Na začátku volebního období bylo připraveno předchozím vedením kraje na investice do Vsetínské nemocnice jen 27 milionů korun na následujících pět let. Nesouhlasili jsme s tím, aby všechny volné prostředky směřovaly do jednoho projektu v Malenovicích, ale rozhodli jsme se peníze podle potřeby rozdělit mezi všechny naše nemocnice. Připravujeme nové projekty a toto je jeden z nich. Je to výsledek našeho rozhodnutí a společné práce s vedením nemocnice. Slíbili jsme, že se budeme starat o všechny nemocnice v kraji a to plníme,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Plníme slib, který jsme zhruba před dvěma lety dali pacientům vsetínského regionu, lékařům a vedení Vsetínské nemocnice. Zcela nevyhovující prostory pro náročnou léčbu dialyzovaných pacientů jsme nahradili moderním zázemím. Jsem ráda, že součástí rekonstrukce jsou také nové prostory pro studenty a studentky místní zdravotnické školy. Věřím, že i tímto krokem přispíváme k větší atraktivitě studia zdravotnických oborů ve Vsetíně a také k tomu, že si mnozí studenti vyberou tuto nemocnici pro své další působení,“ dodala náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Součástí modernizace byla výstavba komunikační vertikály s výtahy a schodištěm, vybudována byla záložní serverovna. Pro potřeby dialyzačního střediska byla instalována moderní úpravna vody a ředírna, vestavěná váha či světelná technika na kanylačním sálku. Zbývající vnitřní vybavení pořídila nemocnice, například dialyzační monitory, lůžka, ultrazvukovou techniku nebo potřebný nábytek. Kde to bylo možné, využila dotačních programů.

„Nové dialyzační středisko a modernizace pavilonu K jsou významným zlepšením komfortu pro naše pacienty i personál, kteří dosud fungovali již v nevyhovujících prostorách staré interny z roku 1911. Uvolnění staré interny umožní další přípravy výstavby nového pavilonu chirurgických oborů,“ uvedl ředitel Vsetínské nemocnice Ing. Martin Pavlica.

Nové dialyzační středisko má kapacitu 15 lůžek, kromě moderního dialyzačního sálu a kanylačního sálku zahrnuje prostorné šatny pro pacienty, ambulance, pracovny, zázemí pro personál. „Pro naše pacienty jsou připraveny nové, příjemné prostory, které jsou větší, pohodlně zařízené, plně klimatizované a samozřejmě bezbariérové. Pro personál je zajištěno prostorné zázemí, technické vybavení a logistika oddělení nám usnadní práci.  Dialyzační středisko nabízí provoz s moderní dialyzační technikou, nově je zde automatizovaný systém míchání a distribuce dialyzačních koncentrátů. K dispozici máme dva izolační boxy,“ zhodnotila primářka oddělení nefrologie a dialýzy MUDr. Petra Čechová.

Oddělení nefrologie a dialýzy je poskytuje léčbu nemocným s akutním i chronickým selháváním ledvin, ale také pacientům s některými závažnými otravami. K dispozici je chronická a akutní dialýza, hemofiltrace, hemoperfuze, ale nabízí také možnost zajištění domácí dialýzy. Oddělení připravuje indikované pacienty pro provedení transplantace, zajišťuje také takzvanou prázdninovou dialýzu.  Součástí pracoviště je také nefrologická ambulance, která je zaměřena na poskytování péče pro pacienty s onemocněním ledvin a močového ústrojí. 

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Na modernizaci budovy K, kde dialyzační středisko sídlí, vynaložil Zlínský kraj více než 120 milionů korun.