Bc. Jan Vandík DiS.621

Pacienti ze Vsetína a okolí již nemusejí za vyšetřením magnetickou rezonancí dojíždět do vzdálenějších center. Vsetínská nemocnice ve středu 4. října slavnostně otevřela nové, moderní pracoviště této zobrazovací metody, a to za účasti hejtmana Radima Holiše a dalších představitelů Zlínského kraje. Pro magnetickou rezonanci byla vybudována moderní přístavba k hlavnímu pavilonu chirurgických oborů. Propojením obou objektů vznikl moderní prostor centrální čekárny a radiodiagnostické oddělení získalo novou tvář. Investorem stavebních prací v objemu více než 56 milionů korun byl Zlínský kraj, technologie za dalších bezmála 45 milionů korun pořídila nemocnice díky evropským dotacím.

„Předchozí vedení kraje nám pro investice ve Vsetínské nemocnici nechalo na dalších pět let pouhých 27 milionů korun. S tím jsme zásadně nesouhlasili a rozhodli se výrazně do této námi vlastněné nemocnice investovat. Letos v létě jsme ve Vsetíně otevřeli nové hemodialyzační středisko za více než 120 milionů korun, nyní zprovozňujeme novou magnetickou rezonanci a zároveň se naplno pouštíme do projektové přípravy nových pavilonů. Vsetínská nemocnice zkrátka v poslední době nabírá dech a já moc děkuji všem, kdo se na tom podílejí,“ řekl hejtman Radim Holiš.

„Vsetínská nemocnice byla poslední z nemocnic ve Zlínském kraji, kde vyšetření magnetickou rezonancí nebylo možné. To jsme se rozhodli s novým vedením nemocnice a kraje okamžitě změnit. Mám velkou radost, že zhruba po dvou letech intenzivní práce na vybudování nového zázemí pro pracoviště magnetické rezonance se náš společný cíl podařilo splnit. Dnes tak můžeme otevřít novou kapitolu Vsetínské nemocnice, která nyní může pacientům vsetínského regionu nabídnout tuto nejmodernější zobrazovací metodu a zkvalitnit tak diagnostiku a následnou léčbu,“ uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

Technologie magnetické rezonance zahrnuje přístroj CANON Vantage ORIAN 1,5 T, ale také potřebné vybavení ze speciálních materiálů. „Pořídit jsme ji mohli díky dotaci z programu REACT-EU. Zároveň se jedná o završení modernizace celého radiodiagnostického oddělení, v posledních letech bylo obměněno téměř celé přístrojové vybavení za více než 90 milionů korun. Od moderního CT, přes novou rentgenovou techniku včetně mobilního rentgenu, moderních ultrazvuků, C-ramena pro operační sály až po diagnostické monitory,“ zhodnotil ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica a dodal: „Zprovoznění magnetické rezonance je důležité pro hospitalizované pacienty, které už nebudeme muset k vyšetření převážet do jiných nemocnic. Za vyšetřením nebudou muset cestovat ani ambulantní pacienti, zároveň by se měla významně zkrátit i čekací doba.“

Nová magnetická rezonance má parametry a možnosti, které ocení nejen odborníci, ale i pacienti samotní. „Jedná se o moderní přístroj vybavený umělou inteligencí, která umožňuje urychlit vyšetření, aniž by došlo ke ztrátě jeho kvality. Součástí dodávky je také anesteziologický přístroj, kompatibilní s magnetickou rezonancí. Můžeme tak vyšetřovat i naše nejmenší pacienty, kteří by jinak nemohli toto vyšetření absolvovat,“ uvedla primářka radiodiagnostického pracoviště Blanka Ludvová s tím, že magnetická rezonance bude v provozu od 9. října. Podrobnosti k vyšetření najdou zdravotníci i pacienti na webových stránkách nemocnice, v sekci Radiodiagnostické oddělení (https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/komplement/radiodiagnosticke-oddeleni/).

Vyšetření magnetickou rezonancí je potřebnou součástí diagnostických postupů v návaznosti na většinu lékařských oborů. Jde o vyšetření neinvazivní, jehož využití je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy, páteře a kloubů, orgánů hrudníku, břicha, až po zobrazení srdce a cév. Velkou výhodou magnetické rezonance je velmi dobré zobrazení měkkých tkání a orgánů bez využití ionizujícího záření.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz