Bc. Jan Vandík DiS.53

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jako jeden z nejlepších v České republice byl vyhodnocen vzdělávací projekt Muzea regionu Valašsko s názvem Umění a řemeslo v regionu, zaměřený na oblast sklářství, malby a tapiserií. Tento počin z oblasti podpory kreativního učení díky tomu získal stoprocentní finanční dotaci z celostátního programu Národního plánu obnovy. Určen je studentům středních škol a jejich pedagogům. Uskutečněn bude v průběhu nadcházejícího školního roku.

„Kreativní vzdělávání a propojení kultury a školství je jednou z našich priorit. Jsem proto moc ráda, že se našemu muzeu podařilo vytvořit vynikající vzdělávací projekt, který navíc pomáhá připomínat sklářskou a gobelínovou tradici zdejšího regionu,“ řekla radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„Projekt tvůrčí formou seznamuje s charakteristickým uměleckým řemeslem regionu. Prostředkem k výuce jsou autentická výtvarná díla ze sbírek muzea a zkušenosti lektorů,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Studenty a pedagogy budou vzdělávat renomovaní odborníci. „V případě lekce věnované tapiseriím například spolupracujeme s Moravskou gobelínovou manufakturou,“ informovala koordinátorka projektu Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko. Ve sklářském programu si účastníci vyzkouší práci na historickém kuličském stroji nebo gravírování skla. Při malířských lekcích zase zevrubně rozeberou techniky na barokních obrazech či moderních dílech regionálních výtvarníků.

Projekt Umění a řemeslo v regionu, který podpořila Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, je druhým projektem kreativního učení, který muzeum uskutečňuje. „V loňském roce jsme připravili výukové programy určené pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, jež byly zaměřené na sklářský design a malířské a grafické techniky. Do letošního projektu se kromě sklářské školy zapojí i Gymnázium Františka Palackého a Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí,“ doplnila Kamila Valoušková.

Více o nabízených programech a další činnosti Muzea regionu Valašsko najdete na www.muzeumvalassko.cz.  Kontaktní osoba: Jiří Koňařík, e-mail: konarik@muzeumvalassko.cz, telefon: 571 411 690, 605 509 928.

S využitím tiskové zprávy Muzea regionu Valašsko

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz