Mgr. Vladimír Dostálek85

ZLÍNSKÝ KRAJ – Web3 Hub Zlín, tedy nová organizace, která vznikla za podpory Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati za účelem osvěty o nových IT technologiích, přes web3, blockchain až po umělou inteligenci, uspořádala přednášku „Úvod do světa web3 a decentralizace". Odborníci představili studentům středních a vysokých škol, stejně jako široké veřejnosti, klíčové koncepty spojené právě s web3 a decentralizací, a to 19. října česky a 24. října anglicky. Jde o vůbec první z cyklu přednášek projektu, následovat bude dalších sedm.

Účastníci měli příležitost nahlédnout do nového světa web3 a získat hlubší vhled do budoucnosti internetu a digitálních financí. Přednáška nabídla praktické příklady a konkrétní situace, které pomohly účastníkům lépe porozumět, co web3 obnáší a jak se v něm mohou pohybovat. Přednášející se dotkli témat, jako jsou centralizace ve světě, principy fungování technologie blockchain, rozdíl mezi slabou a silnou umělou inteligencí nebo co spojuje kryptoměny a animovaný seriál South Park.

Na přednášku, která byla zdarma a otevřená veřejnosti, se zaregistrovalo více než 120 zájemců. Konala se na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a ujít si ji nenechali ani náměstek hejtmana Zlínského kraje David Vychytil a děkan FAI UTB Jiří Vojtěšek.

„Web3 Hub Zlín se zrodil s cílem zpřístupnit a rozšířit povědomí o revolučním konceptu web3 a decentralizaci,“ řekl David Vychytil, náměstek hejtmana Zlínského kraje, a dodal: „Tato první přednáška nám představila fascinující svět inovací a změn, které přináší, a já jsem přesvědčen, že další přednášky přinesou ještě více poznání a inspirace.“

„Jsem rád, že můžeme být součástí této iniciativy a podporovat osvětu ve směru web3 a decentralizace. Tato přednáška byla jen začátek a těšíme se na další setkání, která nám přinesou ještě více informací a příležitostí pro naše studenty a veřejnost,“ doplnil Děkan FAI UTB Jiří Vojtěšek.

Dalších sedm přednášek projektu Web3 Hub Zlín se bude zabývat různými aspekty web3 a decentralizace. Tyto akce poskytnou lidem informace a nástroje, které jim pomohou lépe porozumět a využívat tento nový digitální svět.

Další informace o projektu Web3 Hub Zlín a budoucích akcích jsou dostupné prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek projektu: www.web3hubzlín.cz

O Web3 Hub Zlín:
Web3 Hub Zlín je nový projekt, který vznikl za podpory Zlínského kraje za účelem přiblížit lidem nové IT technologie. Pořádá akce, kde se lidé setkávají, spolupracují a učí se o nových technologiích a konceptech, jako je web3. Tedy o nové vlně technologických inovací, která se snaží decentralizovat různé aspekty internetu a digitálního prostoru pomocí blockchainu a dalších decentralizovaných technologií. Projekt nabídne prostor a podporu pro vývojáře, podnikatele a výzkumníky, kteří chtějí pracovat na projektech v oblasti web3. Šířením znalostí o web3 a celkově pokročilých IT technologiích, které otevírají nové možnosti pro ekonomiku, finance, vzdělávání a další oblasti lidské činnosti, chce projekt pomoci Zlínskému kraji a jeho obyvatelům.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz