Bc. Jan Vandík DiS.334

Rychlejší a pohodlnější spojení Valašska s dálniční sítí přinese Palačovská spojka, jejíž stavba slavnostně začala v pondělí 5. června. Sloužit motoristům by měla začít v roce 2026. Investorem stavby za více než 2 miliardy korun je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Zahájení stavby Palačovské spojky

Výstavba Palačovské spojky byla v pondělí 5. června slavnostně zahájena za přítomnosti ministra dopravy Martina Kupky, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a dalších hostů. Stavba je důležitou součástí budoucího dopravního připojení Valašska na dálnici D48 a navazující dálnici D1 Praha – Brno – Ostrava.

„Jsem velmi rád, že se podařilo zahájit tuto dlouho očekávanou stavbu. Vybudování kvalitního, kapacitního a rychlého dopravního spojení Valašska s páteřní dálniční sítí je velmi důležité pro lidi, investory i pro celkový rozvoj našeho kraje. Teď je na řadě obchvat Valašského Meziříčí. Apelujeme také na vládu, aby spustila stavbu v úseku Bystřička - Semetín, která je už kompletně připravena k realizaci,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Záměrem zahajované stavby je kromě rychlejšího spojení Valašska s dálnicí také převedení evropského silničního tahu, využívaného zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a Teplice nad Bečvou, na novou kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova.

„Palačovská spojka přinese nejen výraznou úlevu pro v současnosti velmi přetíženou silnici I/35, ale zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu i plynulosti dopravy,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Stavbu tvoří dvě části: novostavba silnice I/35 v trase Lešná – Palačov o délce 5,2 kilometru a na ni navazující rekonstrukce D48 Dub – Palačov dlouhá 3,7 kilometru. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 u Palačova.

Náklady na výstavbu přesáhnou 2 miliardy korun bez DPH, investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. S uvedením do provozu se počítá v roce 2026.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz