Bc. Jan Vandík DiS.77

Podporu kurzů sebeobrany na školách zavedl vloni jako novinku Zlínský kraj. V roce 2022 se do projektu zapojilo 29 základních škol, letos je jich už o polovinu více. Kraj konání kurzů letos podpoří částkou dosahující téměř 2,4 milionu korun. Kromě toho také finančně přispěje na preventivní programy škol a školských zařízení.   

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kurzy sebeobrany na všech 43 základních školách, které si zažádaly o dotaci, podpoří Zlínský kraj. Ze svého programu, zaměřeného právě na podporu sebeobrany žáků na základních školách, mezi ně rozdělí celkem 2,366 milionu korun. Rozhodli o tom na svém pondělním jednání krajští radní.

„Mám velkou radost, že je o tento náš program, který jsme jako novinku zavedli v loňském roce, mezi základními školami zájem. Zatímco loni se do něj zapojilo 29 škol, letos už je to o polovinu více a věřím, že toto číslo ještě poroste. Chci poděkovat učitelům a ředitelům, bez jejichž aktivního přístupu by to nešlo,“ řekla radní Zuzana Fišerová. Dotaci na kurzy sebeobrany tak letos od kraje obdrží například 1. Základní škola Holešov, Základní škola Fryšták, Základní škola a Mateřská škola Osvětimany, Základní škola Morkovice nebo Základní škola Hošťálková.

Smyslem programu je naučit děti správně reagovat na krizové situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje jejich fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých, a mohou sloužit jako významný prvek prevence šikany či zneužívání. Dalším cílem programu je posílení fyzické zdatnosti dětí po pandemii covid, kdy zavření škol a omezení sportovních kroužků vedlo k tomu, že řada dětí přestala sportovat.

Radní rovněž dále schválili rozdělení částky 701 tisíc korun z Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Podpořili preventivní programy celkem 20 škol a školských zařízení.

Zpracoval: Jan Vandík

21. 3. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz