Bc. Jan Vandík DiS.122

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje uspořádali v uplynulých dvou týdnech sbírku školních potřeb pro děti z rodin ohrožených chudobou. Vybrané pomůcky si v pondělí 21. srpna převzali zástupci Potravinové banky ve Zlínském kraji. Ta ji bude potřebným dále distribuovat prostřednictvím prověřených organizací sociálních služeb a neziskových organizací, které jsou dlouhodobými partnery při pořádání materiálních sbírek.

Statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová s ředitelkou Potravinové banky ve Zlínském kraji Vendulou Kovářovou

„I malá drobnost může pomoci tam, kde je potřeba. Zejména pro matky samoživitelky a rodiny v existenční tísni znamená nákup školních potřeb významný zásah do už tak napjatého rozpočtu. Nemůžu poděkovat všem kolegyním a kolegům osobně, ale chtěla bych vyjádřit velký dík za zapojení do aktuální sbírky i do předchozích podobných akcí,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je v rámci kraje odpovědná za sociální oblast a neziskový sektor.

S Potravinovou bankou spolupracuje Zlínský kraj dlouhodobě. Zaměstnanci kraje aktuálně dětem věnují například školní batohy, penály, sešity, rýsovací a výtvarné potřeby, svačinové boxy nebo věci na tělocvik. Pracovníci úřadu se zapojují nebo sami organizují potravinovou pomoc, Mikulášské sbírky, Zdarmáček a jarmarky sociálních podniků. Další podporu získá organizace například z výtěžku sportovních klání, která se uskuteční v rámci Dne Zlínského kraje 23. září. „Letos účastníci Běhu na počest Emila Zátopka nebo cyklistické Zlínské padesátky udělají něco nejen pro své zdraví a fyzickou kondici, ale zároveň přispějí na dobrou věc. Z každého zaplaceného startovného bude Potravinové bance věnováno 50 korun,“ dodává náměstkyně Ančincová.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz