Adéla Čuříková109

Absolventi vzdělávacího kurzu získali po jeho úspěšném ukončení certifikát

Nové zkušenosti i inspiraci získávají pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje v zahraničí, a to díky evropskému programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ v půlce května absolvovali čtyři zaměstnanci úřadu vzdělávací kurz Digital Marketing Strategy Course na Tenerife. Cílem tohoto kurzu bylo vylepšení rozvržení a obsahu webových stránek i jejich analýza, propagace událostí a projektů a vytvoření strategie sociálních médií. Náklady na vzdělávací akci pokryly dotace z programu Erasmus+.

Díky projektu „Být inspirován a inspirovat“ bude umět kraj lépe komunikovat aktuální témata a reformy, které slouží k podpoře změn souvisejících s celospolečenským vývojem a novými trendy. Na základě získaných zkušeností vznikne marketingově komunikační plán pro oblast celoživotního vzdělávání realizovaného Zlínským krajem.

„Od zkušených specialistů z oblasti digitálního marketingu načerpali zaměstnanci úřadu díky intenzivnímu kurzu spoustu znalostí a informací, které využijí například při práci s novými webovými stránkami Zlínského kraje. Inspirativní a velmi užitečné byly také poznatky týkající se sociálních sítí. Na nich dnes lidé tráví hodně času, hledají informace, s čímž je třeba počítat a mít připravenou strategii,“ přibližuje zaměření kurzu Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Zaměstnanci krajského úřadu průběžně prohlubují své znalosti a díky programu Erasmus+ tak mohou získávat cenné poznatky i v zahraničí. „Je důležité si rozšiřovat obzory a hledat jiné cesty, možnosti, a to ve všech oblastech. Jestliže chceme lidem poskytovat přehledné a užitečné informace o dění na úřadě a v kraji, zviditelnit krajské projekty a směřovat informace k těm správným cílovým skupinám, musíme držet krok s moderními trendy a osvědčenými postupy v oblasti marketingu,“ doplňuje Jitka Hlavačková, ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje.

Průvodcem mezinárodního vzdělávání je Dům zahraniční spolupráce, který má pobočku také ve Zlínském kraji a spravuje dvacet programů a sítí mezinárodního vzdělávání. Ty umožňují získávat zkušenosti, inspiraci a know-how ze zahraničí. „Byla bych ráda, kdyby se do programu Erasmus+ zapojilo více lidí. Program totiž nabízí spoustu příležitostí nejen pro studenty, ale i pro dospělé, kteří se chtějí vzdělávat v zahraničí a posouvat se dál ve svém profesním životě. Navíc jsou všechny náklady financovány z programů Evropské unie,“ dodává radní Zuzana Fišerová.

Více informací najdete na portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji Zkola.cz v části Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání: https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/ a také ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=o-QLW3gYJts

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

23. 5. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz