Adéla Čuříková460

Kurz Create the future leaders and innovators se zabývá výzvami 21. století souvisejícími se vzděláváním

Pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje získávají nové zkušenosti a poznatky v evropském programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ se v letošním roce plánuje pět zahraničních vzdělávacích kurzů. V půlce dubna vyrazilo šest odborných pracovníků na kurz Create the future leaders and inovators do Barcelony. Cílem tohoto kurzu bylo posílení kompetencí odborných pracovníků v oblasti akčního plánování. Jeho účastníci získali cenné informace směřující k rozvoji vzdělanosti v našem kraji. Náklady na vzdělávací akci pokryly dotace z programu Erasmus+.

„Kurz Create the future leaders and innovators se zabývá výzvami 21. století souvisejícími se vzděláváním, jako je mimo jiné týmová práce, kreativita, význam vůdcovství a inovací pro naši budoucnost. Zlínský kraj koordinuje zpracování mnoha strategických dokumentů nejen v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a my bychom rádi posílili kompetence našich odborných pracovníků. Inspirace načerpané na zahraničním vzdělávání se propíšou také do všech důležitých dokumentů, mezi které patří například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 či Strategie rozvoje chytrého regionu 2030,“ uvádí Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Průvodcem mezinárodního vzdělávání je Dům zahraniční spolupráce, který má pobočku také ve Zlínském kraji. „Jsme moc rádi, že zájem o mezinárodní vzdělávání ve Zlínském kraji roste. Dům zahraniční spolupráce spravuje dvacet programů a sítí mezinárodního vzdělávání, které umožňují školám, organizacím a spolkům pracujícím s mládeží i dospělými získávat zkušenosti, inspiraci a know-how ze zahraničí,“ říká Šárka Pokorná, zástupkyně regionální kanceláře Domu zahraniční spolupráce.

Největší z programů Erasmus+ nabízí v letošním roce pro Českou republiku rekordní rozpočet ve výši 80,5 milionu eur pro mezinárodní vzdělávání. Novým trendem je co nejvíce rozšířit povědomí o těchto možnostech organizacím poskytujícím vzdělávací a rozvojové programy pro mládež i pro dospělé. Jde například o volnočasové spolky a organizace, Domy dětí a mládeže, knihovny, muzea, večerní a jazykové školy, centra kariérového poradenství, úřady práce, komunitní centra, domovy seniorů a další.

Více informací najdete na portálu o vzdělávání ve Zlínského kraji Zkola.cz v části Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání: https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.

Zpracovala: Adéla Čuříková

  1. 4. 2023

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz