Bc. Jan Vandík DiS.71

Nové zkušenosti i inspiraci získali pracovníci a představitelé Zlínského kraje v zahraničí, a to díky evropskému programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ absolvovalo na přelomu února a března šest z nich vzdělávací mobilitu zaměřenou na vzdělávání dospělých, a to konkrétně job shadowing (stínování) v Bratislavě, hlavním městě Slovenska. Náklady na vzdělávací akci pokryly dotace z programu Erasmus+.

Během zahraniční návštěvy se účastníci seznámili s teorií i praxí efektivní komunikace v oblasti celoživotního vzdělávání včetně využití moderních technologií a nástrojů. Součástí mobility byla návštěva Štátného inštitútu odborného vzdelávania obsahující prezentaci, představení a praktické ukázky aktivit a činností. Dalším bodem programu byla návštěva zážitkového centra vědy a techniky Aurélium a tvořivé dílny Fablab. Poslední den se účastníci setkali se zástupci Bratislavského samosprávneho kraja a stínovali své kolegy na Odboru školstva, mládeže a športu.

„Mobilitu hodnotím jako velmi přínosnou a inspirující. Bylo zajímavé se dozvědět, jak se stejné věci dělají o několik kilometrů dále za našimi hranicemi. Například to, že některé oblasti vzdělávání jsou pojaty stejným způsobem, a některé zase jinak. Velmi pozitivně hodnotím celkovou organizaci a přístup zástupců Štátného inštitútu odborného vzdelávania, z jejich strany byla cítit ochota a vstřícnost. Ti starší z nás si připomněli, že ještě před několika lety jsme byli součástí jednoho státu,“ přiblížila své dojmy radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, která byla jednou z účastnic výjezdu.

V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ se v minulém a letošním roce pracovníci a představitelé Zlínského kraje postupně zúčastnili celkem pěti zahraničních vzdělávacích výjezdů. Díky projektu bude umět kraj lépe komunikovat aktuální témata a reformy, které slouží k podpoře změn souvisejících s celospolečenským vývojem a novými trendy. Na základě získaných zkušeností vzniká marketingově komunikační plán pro oblast celoživotního vzdělávání realizovaného Zlínským krajem.

Více informací najdete na portálu o vzdělávání ve Zlínského kraji Zkola.cz v části Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání: https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/.

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.

Zpracoval: Tomáš Duda