Bc. Jan Vandík DiS.44

V sobotu 21. října odešla do uměleckého nebe nejvýznamnější osobnost současné české textilní tvorby – ředitel a výtvarník Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, akademický malíř Jan Timotej Strýček.

Jan Timotej Strýček zemřel náhle ve věku 73 let. „Jeho odchodem ztrácí české textilní výtvarné umění klíčovou osobnost. Jeho snaha a vůle zachovat přes sto let staré řemeslo byla úctyhodná. Společně jsme řešili budoucnost gobelínky a možnosti Zlínského kraje, abychom tuto tradici v našem kraji udrželi. Věřím, že na jeho odkaz navážeme. Čest jeho památce,“ reagoval na smutnou zprávu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová k jeho slovům dodala: „Tvorba a osobnost Jana Timoteje Strýčka činila umění Zlínského kraje naprosto jedinečným, je to pro kulturu velká ztráta.“

Jan T. Strýček se narodil 2. prosince 1949 v Jindřichově Hradci. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (obor textilní výtvarnictví) se věnoval volné grafice a malbě. V roce 1978 se stal uměleckým vedoucím valašskomeziříčské gobelínky, které následně zasvětil celý svůj profesní život.

Roku 1993 stál u jejího znovuzrození, zbavil někdejší státní podnik dluhů a dal mu nový umělecký směr. Pod jeho vedením se dílny znovu napojily na současné výtvarné umění a zároveň zůstaly nositelem čistoty textilního řemesla. Osobnost Jana T. Strýčka byla nevyčerpatelným zdrojem znalostí o technologii, historii a estetice textilní tvorby. Díky dlouholetým zkušenostem měl dar nacházet nové a efektivní možnosti transkripce výtvarných děl do textilního jazyka. „Když textil ztratí funkci a řemeslo, přestává být textilem,“ říkával, a proto vždy usiloval o řemeslnou preciznost, ať už u nových realizací či restaurátorských prací. Naposledy se tvorba dílny včetně tapiserií dle předloh svého ředitele představila na výstavě v Císařské konírně Pražského hradu na jaře tohoto roku.

S využitím tiskové zprávy Muzea regionu Valašsko

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz