Bc. Jan Vandík DiS.148

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš podepsal v pondělí 16. října společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem v Uherském Hradišti smlouvy, na jejichž základě převezmou od 1. ledna 2024 oba kraje od Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Díky tomu budou moci sjednotit a zefektivnit řízení rozvoje Baťova kanálu a posílit v něm svoji roli.

„Umožní nám to přímo se podílet na rozhodnutích o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budeme řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty. Baťův kanál, o.p.s. tak bude platformou pro širokou spolupráci všech partnerů,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, zlínské i jihomoravské, se v současnosti podílejí rovněž dobrovolné svazky obcí. „Významné slovo v rozvoji této vodní cesty budou mít obce i nadále. Zapojeni budou také podnikatelé,“ doplnil Radim Holiš.

Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Vloni přilákal 85 000 návštěvníků. V posledních letech vzniklo přímo ve Zlínském kraji několik nových přístavů a přístavišť. „Podél zlínské části kanálu vede dálková cyklostezka, funguje zde řada gastronomických zařízení. Významné investice jsou plánovány i do budoucna, například prodloužení splavnosti kanálu na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch. Všechny tyto investice v řádu dvou miliard korun plánuje stát, kraj bude koordinátorem.

Baťův kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny a je dlouhý 52 kilometrů. Dnes je vyhledávaným turistickým cílem a jeho obliba neustále roste. Každoročně od května do září je využíván pro skupinové plavby na velkých výletních lodích, doplněné o poznávací a gastronomické programy. V řadě přístavů si lze také vypůjčit menší loď a zvolit si svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun, plavbu je možné spojit s cyklistikou. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť, v současnosti je Baťův kanál splavný od Otrokovic k Rohatci.

Více informací o možnostech plavby po Baťově kanálu najdete na www.batacanal.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz