Mgr. Renáta Sikorová195

Foto: Zlínsko-Luhačovicko

Zlínský kraj ve spolupráci s Trenčianskym samospravným krajem realizoval v období 6/2022 až 3/2023 projekt s názvem „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“ z Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektů, výzvy 10/FMP/11b.

Cílem projektu bylo analyzovat přeshraniční území Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje za účelem zmapování nových trendů v oblasti cykloturistiky, zvýšení úrovně znalostí zaměstnanců krajských úřadů a organizací zaměřujících se na koordinaci rozvoje, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistických regionech v daném území a výměna zkušeností a know-how obou zapojených krajů. 

Konkrétně byl projekt zaměřen na nové trendy v oblasti cykloturistiky, jako jsou singletraily či singltreky, gravelové stezky, pumptracky či využívání elektrokol a jejich infrastrukturu. Díky aktivitám projektu byla realizována analýza přeshraničního území, školicí/vzdělávací programy a vytvořena společná publikace (interaktivní mapa) zaměřena na definované trendy cykloturistiky.

Realizací projektu došlo rovněž k posílení přeshraniční spolupráce v česko-slovenském příhraniční. Vedoucím projektu byl Zlínský kraj, přeshraničním partnerem na slovenské straně Trenčianský samosprávný kraj.

Celkový rozpočet projektu byl 23.120 EUR.

Hlavním výstupem projektu byla zpracovaná „Analýza území v oblasti mapování nových trendů cykloturistiky“ a vydání 9000 ks interaktivní mapy s názvem „Na kole bez hranic“. Tato mapa bude distribuována ve Zlínském a Trenčínském kraji přes destinační managementy v oblasti cestovního ruchu.