Mgr. Vladimír Dostálek111

Začala nová sezona na Baťově kanálu. Při této příležitosti podepsali hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje memorandum o spolupráci při jeho dalším rozvoji. Loni přilákal Baťův kanál 85 000 návštěvníků.

Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál podepsali v pondělí 1. května u příležitosti zahájení plavební sezony na palubě lodi Noe, cestou z Uherského Ostrohu do Veselí nad Moravou, hejtman Zlínského a Jihomoravského kraje. Oba kraje hodlají sjednotit a zefektivnit řízení rozvoje Baťova kanálu a posílit v něm svoji roli. Od 1. ledna 2024 chtějí převzít práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, a to od jejího stávajícího zakladatele, kterým je Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. Tento záměr schválilo v pondělí 24. dubna Zastupitelstvo Zlínského kraje.  

Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, jihomoravské i zlínské, se podílejí dobrovolné svazky obcí podél této vodní cesty i obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která má na starosti marketing a cestovní ruch.

„Vstup obou krajů do společnosti Baťův kanál nám umožní přímo se podílet na rozhodnutí o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budeme řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty. Baťův kanál, o.p.s. tak bude platformou pro širokou spolupráci všech partnerů,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s tím, že i nadále budou mít v rozvoji vodní cesty významné slovo obce a zapojeni budou i podnikatelé.   

Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Vloni přilákal 85 000 návštěvníků, pro které bylo včera slavnostně otevřeno nové informační centrum ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. V posledních letech vzniklo přímo ve Zlínském kraji několik nových přístavů a přístavišť. „Podél zlínské části kanálu pak vede dálková cyklostezka, funguje zde řada gastronomických zařízení. Společně s partnery plánujeme významné investice i do budoucna. Například chceme splavnost kanálu prodloužit na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch. Do roku 2030 počítá s dalšími investicemi na Baťově kanálu také stát, a to v řádu dvou miliard korun.

Baťův kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny a je dlouhý 52 kilometrů. Dnes je vyhledávaným turistickým cílem a jeho obliba neustále roste. Každoročně od května do září je využíván pro skupinové plavby na velkých výletních lodích, doplněné o poznávací a gastronomické programy. V řadě přístavů si lze také vypůjčit menší loď a zvolit si svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Plavbu je možné spojit s cyklistikou. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. V současnosti je Baťův kanál splavný od Otrokovic k Rohatci.

Více informací o možnostech plavby po Baťově kanálu najdete na www.batacanal.cz.

 

Zpracoval: Jan Vandík

1. 5. 2023
⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376