Bc. Jan Vandík DiS.153

Velvyslanec Litevské republiky v Česku, J. E. Laimonas Talat-Kelpša, zavítal 27. února do Zlínského kraje. Celodenní program, který pro delegaci z baltské země zorganizovalo hejtmanství, byl zaměřen na možné příležitosti k vzájemné spolupráci.

„Je mi ctí, že jsem mohl přivítat v Baťově mrakodrapu pana velvyslance a že jsme mohli probrat příležitosti ke spolupráci. Ty vidíme v rozvoji podnikatelského prostředí, digitálních technologiích a vzdělávání. K Litvě má náš kraj, potažmo Česká republika, velmi blízko, ať z pohledu hospodářského, historického nebo kulturního. A to jsou další oblasti pro možné partnerství,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Připravili jsme atraktivní a přínosný program, který může být začátkem hlubší spolupráce. Panu velvyslanci a jeho kolegům jsme představili významné krajské instituce, jako je Technologické inovační centrum nebo Univerzita Tomáše Bati. A v neposlední řadě naši novou společnost Zlin Region Investment Agency, zkráceně ZRIA, která bude zastřešovat strategické projekty kraje a lákat k nám nové investory z oborů, jež vytváří pracovní místa s nadprůměrným ohodnocením,“ doplnil David Vychytil, náměstek hejtmana pro oblast financí, majetku a rozvoje podnikání.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz