Adéla Čuříková443

Kybernetická bezpečnost

Na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu a vybraných krajských příspěvkových organizací jsou zaměřeny tři projekty, které chystá Zlínský kraj. Náklady na ně jsou vyčísleny na 136 milionů, z toho 116 milionů korun pokryjí dotace, které se kraji aktuálně podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).

„V poslední době Krajský úřad Zlínského kraje i krajské příspěvkové organizace čím dál častěji čelí kyberútokům. Za poslední dva roky evidujeme jejich významný nárůst, tento vzrůstající trend sledujeme a průběžně reagujeme vhodnými opatřeními. Kybernetickou bezpečnost nelze podceňovat,“ upozorňuje radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci a dodává: „Jsem rád, že se nám podařilo získat významné finanční prostředky z evropských fondů, a to vůbec nejvíc ze všech krajů, a díky nim vybavíme krajský úřad a naše organizace tak, aby byly chráněny jejich systémy, cenná data, případně jsme minimalizovali dobu odstávky a škody napáchané viry, malwarem nebo jinými typy kybernetických útoků,“ dodává Jiří Jaroš.

„Dnešní doba je charakteristická trvale vysokým rizikem kybernetických útoků na jakoukoli informační infrastrukturu. Je logické, že instituce, jako je Zlínský kraj, zabezpečuje své systémy a dělá vše, aby minimalizoval škody vzniklé při kybernetických útocích. Osobně hodnotím jako správné rozhodnutí proaktivně nasazovat inteligentní nástroje pro vyhodnocování zranitelností a tím trvale zvyšovat odolnost systému a zajišťovat kontinuitu dostupnosti služeb a propojených příspěvkových organizací kraje,“ říká profesor Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence, garant studijního programu Kybernetická bezpečnost na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

První z projektů řeší nasazení nových bezpečnostních technologií na Zlínském kraji, například nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, zvýšení bezpečnosti elektronické identity uživatelů, rozvoj a modernizaci optické sítě 21Net. V rámci dalších dvou projektů budou nasazeny nové bezpečnostní technologie, které přispějí ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v osmi desítkách příspěvkových organizací kraje.

Bezpečnostní opatření a problémy související s kybernetickou bezpečností řeší Zlínský kraj komplexně a operativně. Od poloviny března například platí pro zaměstnance krajského úřadu zákaz používání aplikace TikTok na pracovních mobilních telefonech a v síti Zlínského kraje. Další opatření zavedl odbor ICT na doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při používání emailové komunikace.

„Hledáme dlouhodobá řešení, na nichž budeme moci stavět i do budoucna a dále je rozvíjet. Proto je nutné mít kvalitní ICT vybavení, stabilní a profesionální tým spolupracovníků. V projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost řešíme i tyto záležitosti,“ uvádí Tomáš Zimáček, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zabezpečení sítě a přístup na internet jsou přitom jen malou částí celé problematiky kybernetické bezpečnosti. Je nutné chránit všechna připojená zařízení a provozované informační systémy, zajistit bezpečnost a ochranu citlivých informací a uložených dat.

„I v těch nejmenších organizacích nalezneme například kamery, bezpečnostní systémy, tiskárny, kotelny či klimatizace, běžná zařízení, která však v současné době potřebují i připojení k internetu. Pokud zde nemáme potřebné technické zázemí, absolutně netušíme, co tato zařízení dělají, s kým komunikují a co za data přijímají a odesílají. I tuto oblast pokrývají projekty zaměřené na zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích Zlínského kraje,“ doplňuje Tomáš Zimáček.

Zpracoval: Jan Vandík

 

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376

sona.lickova@kr-zlinsky.cz