Bc. Jan Vandík DiS.133

SMART technologie, chytré zemědělství, umělá inteligence. O těchto i dalších tématech byla řeč na setkání radních Zlínského kraje s členy vědecké delegace z Izraele, které se uskutečnilo v úterý 9. května na krajském úřadě. Za izraelskou stranu se jej zúčastnili zástupci české ambasády v Tel Avivu, Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a Ben Gurionovy univerzity v Negevu. Přítomni byli také představitelé Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Technologického inovačního centra Zlín.

„Partneři Univerzity Tomáše Bati jsou i naši partneři. Jsem rád, že jsme se mohli s delegací z Izraele setkat a představit jim, co kraj dělá v oblasti nových technologií. Věřím, že si vzájemně můžeme být inspirací a v mnoha projektech si pomoci,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Členové izraelské delegace ocenili progres v oblasti digitalizace Zlínského kraje i připravované projekty. Absolvovali další pracovní setkání na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati, které bylo spojené s odbornými prezentacemi představujícími vědeckovýzkumnou činnost na mezinárodní úrovni.

„Spolupráce univerzit je přínosem nejen na poli vědy a výzkumu. Využívání SMART technologií a digitalizace jsou v současné době nezbytností pro všestranný rozvoj našeho kraje,“ dodal radní Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci.

Cílem návštěvy izraelské delegace ve Zlínském kraji byla zejména diskuze o možnostech mezinárodní spolupráce a předání znalostí z oblastí inteligentního robotického zemědělství, využití umělé inteligence a datové analýzy pro detekci zdravotních anomálií či predikce sklizně ve skleníkových systémech. Pozornost byla věnována také zavádění dalších nových chytrých (SMART) technologií.

Po jednání v sídle kraje, Baťově mrakodrapu, čekala hosty z Izraele prohlídka této budovy včetně projížďky legendárním Baťovým výtahem. Během svého pobytu ve Zlínském kraji si nenechali ujít ani návštěvu synagogy a židovského hřbitova s hrobem rabína Šacha v Holešově.

10. 5. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz