Bc. Jan Vandík DiS.254

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023 se ve čtvrtek 21. září uskutečnilo v Baťově vile ve Zlíně. Ocenění od představitelů Zlínského kraje převzalo celkem sedm žen a jeden muž, kteří se dlouhodobě a příkladně věnují práci v sociální oblasti.

„Děkuji a blahopřeji těm, kdo dnes převezmou zasloužené ocenění. Velké poděkování ale patří i všem ostatním pracovníkům v sociálních službách za jejich každodenní namáhavou, obětavou a kvalitní práci při péči o ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Anketu vyhlásil Zlínský kraj už po čtrnácté. Jejím cílem je ocenit pracovníky v oblasti sociálních služeb za jejich činnost a zároveň poukázat na jejich kvalitní práci a propagovat tuto nelehkou, ale o to více potřebnou profesi.

„Sociální oblast bývá někdy v naší společnosti neprávem opomíjena. Přitom právě služby sociální péče oceníme často v těch nejtěžších životních okamžicích a jejich zaměstnanci už mnohokrát prokázali, že jsou lidmi na svém místě. Jsem ráda, že díky této anketě máme možnost se s nimi osobně potkat a poděkovat jim, a velmi mě těší, že počet nominací v letošním roce byl jedním z rekordních a povědomí o této anketě stoupá,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Na základě zveřejněné výzvy bylo Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno 29 návrhů na udělení ocenění. Hodnotila je komise, složená ze zástupců Zlínského kraje a poskytovatelů sociálních služeb. Z nominovaných kandidátů komise vybrala celkem osm zaměstnanců v sociálních službách, z toho pět pracovníků převzalo ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023 a tři obdrželi Mimořádné ocenění udělené Radou Zlínského kraje.

Ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023

Eva Čechmánková – Charita Uherské Hradiště, Azylový dům svatého Vincence, Staré Město
Olga Hrdinová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město
Otakár Jeníček – Podané ruce - osobní asistence
Soňa Nemečkayová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na Bělince
Vendula Otrubová – Sociální služby města Kroměříže

Mimořádné ocenění Rady Zlínského kraje
Dagmar Machová – Středisko rané péče EDUCO Zlín
Dana Rozehnalová – Domov pro seniory Burešov
Soňa Zelíková – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz