Bc. Jan Vandík DiS.55

Kulatý stůl zaměřený na budoucnost sítí 5. generace ve Zlínském kraji se 22. září uskutečnil ve Zlíně. Hovořilo se především o vstupní analýze hodnotící možnosti využití 5G technologií v krajem vybraných subjektech. Těmi jsou například ZOO Zlín-Lešná, Domov pro seniory Burešov, Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Kroměřížská nemocnice, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nebo Strategická průmyslová zóna Holešov.

Zpracovatel analýzy ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem Zlín a Broadband Competence Office ČR připravil soubor možných řešení v oblasti zdravotnictví, záchranného systému, dopravy, turismu či v sociálním sektoru. V rámci kulatého stolu bylo dohodnuto, že hejtmanství bude dále podporovat rozvoj 5G sítí v oblastech schválených Radou Zlínského kraje.

„Chceme být chytrý a inovativní kraj. Je proto zásadní, aby byl náš rozvoj založen na aplikaci moderních technologií. Těší mne, že se tolik krajských, ale i městských organizací aktivně zapojilo a věřím, že brzy zahájíme přípravu projektových žádostí do nadcházející výzvy Ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl Jiří Jaroš, radní Zlínského kraje pro mládež, sport a digitalizaci.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje rozvojové inovace založené na 5G technologiích, proto vítáme systematickou snahu Zlínského kraje, který je nejdál v aktivitách směřujících k posílení technologického rozvoje při budování Chytrého regionu. Aplikace 5G technologie může zvýšit efektivitu a účinnost služeb, které krajské organizace nabízejí,” uvedl host konference a vrchní ředitel sekce digitalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu Petr Očko.

V průběhu kulatého stolu byla také představena 2. výzva – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony (alokace 610,5 milionu korun) ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz