Adéla Čuříková133

Podpora vzdělávání mladých lékařů

V rámci podpory školitelů mladých lékařů v ambulancích praktických lékařů poskytne Zlínský kraj dotaci prvním třem subjektům. Na podporu takzvaných rezidenčních míst půjde celkem 840 tisíc korun. Tři mladí lékaři budou získávat profesní zkušenosti a připravovat se na atestaci v ordinacích svých zkušených kolegů ve Zlíně, Valašském Meziříčí a Kunovicích. Příspěvek bude uvolněn z krajského dotačního programu, který byl poprvé spuštěn letos v únoru. Celkově má kraj pro tento účel vyčleněno 4,7 milionu korun.

„Zachování dostupnosti primární péče je pro nás zásadní prioritou. Přestože je systém řešení v rukách státu, podáváme jako kraj pomocnou ruku. Bez vzdělávání nové generace nebude systém zdravotní péče dlouhodobě udržitelný,“ říká Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví.

S cílem zajistit i v budoucnu dostupnou primární lékařskou péči poskytuje Zlínský kraj od loňského listopadu také příspěvky na zřizování nových praxí tam, kde byly bez náhrady ukončeny, nebo se uzavření ordinace plánuje. Dotace je určena na zařízení ordinací praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních dětských psychiatrů a zubních lékařů. Aktuálně vedení kraje rozhodlo o poskytnutí 255 700 korun na vybavení nové ambulance zubního lékaře ve Vsetíně.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376

sona.lickova@zlinskykraj.cz