Bc. Jan Vandík DiS.122

V budově bývalé vojenské správy v Kroměříži našla nové zázemí tamní městská policie a na své obyvatele tu čeká 29 nových bytů. Přestavba domu v Havlíčkově ulici je jedním z projektů, který finančně podpořil Zlínský kraj z nového dotačního titulu určeného obcím s rozšířenou působností. Hejtmanství tímto způsobem už spolufinancovalo 14 rozvojových projektů za více než 193 milionů korun. Osm z nich už bylo úspěšně dokončeno. Zástupci Zlínského kraje se dnes v Kroměříži zúčastnili slavnostního otevření domu.

„Dotační program jsme spustili vloni. Pro kraj je to jedna z mála možností, jak podpořit novou bytovou výstavbu a pomoci městům rozšířit nabídku bydlení. A v Kroměříži se to povedlo. Jsou to smysluplně investované peníze z krajského rozpočtu, které pomáhají městům s financováním důležitých akcí, na něž by v mnoha případech jen velmi těžko získávala potřebné zdroje,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Celkové náklady na rekonstrukci budovy bývalé vojenské správy v Kroměříži činí přes 158 milionů korun. Jedná se o jednu z největších investic radnice za poslední léta. Město má na akci přislíbené dotace, z evropských fondů asi 11 milionů korun a od Zlínského kraje zhruba 27 milionů korun.

„Podařilo se zdárně dokončit nákladnou investiční akci, za což patří poděkování všem, kdo se na její realizaci podíleli. Věřím, že městská policie zde má vše, co potřebuje, a že se nové byty brzy stanou domovem pro první nájemníky,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

V novém polyfunkčním domě je 18 bytů o výměře 1+kk a sedm bytů 2+kk. Byty jsou určené pro lidi ve věku od 18 do 35 let. Město je nabízí jednotlivcům i rodinám, kteří pracují a na začátku svých kariér ještě nemají dostatek prostředků na to, aby si pořídili vlastní bydlení.

Zájemci o startovací byt si mohou podat žádost v pracovní dny na podatelně Městského úřadu Kroměříž, datovou schránkou bg2bfur či v úřední hodiny v pondělky a středy na odboru sociálních věcí a zdravotnictví k rukám Vratislava Snídala, sociálního pracovníka na úseku bytového hospodářství, jenž má příjem žádostí na starosti a který současně poskytuje podrobnější informace (osobně v budově D úřadu v ulici 1. máje 533, telefonicky na čísle 573 321 164 nebo e-mailem na adresu vratislav.snidal@mestokm.cz).

Podmínky pro přidělování bytů zájemci najdou na webu města na odkazu https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/potrebuji-si-vyridit/.

V rekonstruovaném domě jsou také čtyři větší byty o výměře 3+kk. Tyto byty si město ponechá pro vlastní potřeby. Jednou z možností je například využít tyto bytové jednotky pro zajištění služeb, které ve městě chybějí, například je nabídnout lékařům.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz