Mgr. Vladimír Dostálek39

ZLÍNSKÝ KRAJ – Prohloubit nebo získat nové dovednosti užitečné v každodenní praxi, případně si  vyměnit zkušenosti dostali možnost zástupci a zástupkyně ředitelů středních a vyšších odborných škol z regionu na dvoudenním workshopu. Ten pro ně v Luhačovicích ve dnech 19. a 20. října připravil Zlínský kraj. Tradiční podzimní akce se zúčastnilo více než padesát vedoucích pedagogů.

workshop zástupců ředitelů škol

„Zástupci ředitelů škol jsou klíčovými aktéry v rozvoji vzdělávání. Jejich práce, síťování a sdílení znalostí jsou nezbytné pro posun vzdělávacího systému do nové éry," zdůraznila krajská radní zodpovědná za oblast školství Zuzana Fišerová.

Odborný program byl věnován tématům jako zvládání psychicky náročných emotivních situací v životě žáků, zpětná vazba v týmové i v pedagogické praxi. Součástí programu byla také prezentace o vizích kariérového poradenství ve Zlínském kraji+, doplněná diskuzí o směřování kariérového poradenství a souvisejících oblastí ve Zlínském kraji, která otevřela nové příležitosti pro celoživotní vzdělávání a rozvoj potenciálu žáků i učitelů.

Akce, která byla realizována a financována z projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III, nabídla účastníkům širokou škálu inovativních přístupů a praktických nástrojů, které mohou zástupci ředitelů využít ve své každodenní praxi. Podněty vzešlé z diskuzí budou uplatněny v dalších rozvojových iniciativách Zlínského kraje.

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz