Bc. Soňa Ličková BA114

Noc důstojnosti 2024

Uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 brutálně zavražděna zaměstnancem tohoto zařízení, je smyslem pietní akce Noc důstojnosti, ke které se znovu připojuje také Zlínský kraj. Pietní místo vzniklo ve druhé etáži Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Přestože se případ nestal ve Zlínském kraji, je pro nás velmi důležité se do celorepublikové akce zapojit a ukázat tak právo na důstojný život pro každého člověka. Abychom předcházeli možným rizikům selhání, je pro Zlínský kraj proces transformace sociálních služeb naprostou prioritou, která výrazně přispívá ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením,“ vysvětluje statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Celorepublikovou pietu pořádá podruhé organizace Naděje pro děti úplňku společně s Aliancí pro individualizovanou podporu, Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a Jednotou pro deinstitucionalizaci. Akce se koná také pod záštitou Veřejného ochránce práv.

Transformace pobytových sociálních služeb probíhá ve Zlínském kraji už několik let. Například v květnu 2023 bylo v Bystřici pod Hostýnem otevřeno nové chráněné bydlení pro osm lidí, v září pak ve Fryštáku týdenní stacionář pro jedenáct klientů. V roce 2023 otevřel Zlínský kraj také unikátní službu pro osoby se zdravotním postižením s velmi individualizovanou péčí na Velehradě. V zařízení Velehrad – Buchlovská naleznou péči lidé s mentálním kombinovaným postižením s poruchami chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití, nebo lidé s mentálním postižením a přidruženou poruchou autistického spektra s poruchami chování. Služba je určena klientům ve věku od 18 do 64 let.

Letos na jaře se otevře nové chráněné bydlení v ulici Pod Vodojemem ve Zlíně a chystá se výstavba komunitního zařízení v Uherském Brodě i Uherském Ostrohu.

Aktuálně je v příspěvkových organizacích kraje zpracováno deset transformačních plánů domovů pro osoby se zdravotním postižením. Na dalších dvou transformačních plánech se v současné době pracuje. Celkově by se měla transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji do budoucna týkat přibližně 640 klientů.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz