Adéla Čuříková116

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje výzkumné a inovační centra

Evropské Web3 Centrum zaměřené na podporu blockchainových technologií zahájilo činnost 1. června 2023. Web 3.0 přináší nové technologie a koncepty, které umožňují větší svobodu a rovnost mezi uživateli. Cílem Web3 Centra je vytvořit ve Zlíně a ve Zlínském kraji prostředí, které podporuje rozvoj těchto technologií, inovativních aspektů, příležitostí pro výzkum a vzdělávání v této oblasti. Výsledkem by mělo být založení nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a vysokým finančním ohodnocením.

Prvním z velkých úspěchů nově založeného Web3 Centra je otevření pobočky jediné české kryptoměnové burzy Coinmate ve Zlíně, k čemuž došlo za spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a společnosti Coinmate. Tento krok přinesl významné benefity do regionu, včetně vytvoření nových pracovních míst a posílení budoucí spolupráce mezi Univerzitou Tomáše Bati, Zlínským krajem a společností Coinmate.

Tato úspěšná iniciativa vychází ze strategie Zlínského kraje, který se zaměřuje na podporu digitální transformace  včetně podpory technologií blockchain. Klíčovou roli v podpoře tohoto projektu sehrál náměstek hejtmana pro ekonomiku, finance a rozvoj podnikání David Vychytil a předseda Výboru pro podnikání Tomáš Janča, kteří využili svých kontaktů a znalostí k otevření prvních předmětů výuky se zaměřením na technologii Blockchain na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně. Silnou podporu projektu vyjádřil také radní pro digitalizaci Jiří Jaroš a všichni členové Rady Zlínského kraje.  Jejich angažovanost a podpora posílily šance na úspěch tohoto nového Web3 Centra.

Česká republika je aktuálně na poli kryptoměn opravdovou velmocí a Zlínský kraj dlouhodobě podporuje výzkumné a inovační centra, která se zaměřují na oblasti, jako jsou informační technologie a materiálový výzkum. Tato centra přinášejí nové technologie a know-how do celého kraje, čímž posilují jeho postavení jako mozkovny, ne pouze montovny. 

Více informací najdete na https://web3hubzlin.cz/

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz 

 

Od 1. června 2023 funguje ve Zlíně Web3 Centrum zaměřené na podporu blockchainových technologií