Mgr. Vladimír Dostálek45

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj předkládá Vizi rozvoje kariérového poradenství do roku 2028, která se stává základním kamenem pro efektivní a cílenou podporu kariérového růstu občanů kraje. Kraj tak otevírá novou kapitolu v oblasti kariérového rozvoje v celoživotní perspektivě. Klíčový dokument pro budoucí směřování kariérového poradenství v regionu vznikl v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III).  Síly v projektu spojili přední odborníci z oblasti vzdělávání, trhu práce a kariérového poradenství.

"Touto vizí a misí dáváme jasně najevo, že náš kraj nejen sleduje nejnovější trendy v oblasti kariérového poradenství, ale také je aktivně formuje. Jsme připraveni poskytovat našim občanům nejlepší možné služby, aby mohli naplnit svůj profesní potenciál a přispět tak k růstu a prosperitě celého Zlínského kraje," zdůraznila význam dokumentu radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Vize, kterou Zlínský kraj směřuje k roku 2028, je jasná a ambiciózní: stát se lídrem v poskytování komplexního a inovativního kariérního poradenství. Kraj chce pomáhat lidem vytvářet smysluplné kariérové cesty prostřednictvím kvalifikovaného poradenství, vzdělávání a podpory, založené na spolehlivých datech a multidisciplinárním přístupu.

Dokument představuje nejenom strategický rámec, ale zároveň kompas pro všechny, kteří se pohybují na poli profesního a osobního rozvoje. Zlínský kraj se tímto krokem zavazuje k poskytování služeb, které budou reflektovat dynamické změny na trhu práce a ve vzdělávacím systému, a které umožní každému občanu najít své místo v neustále se vyvíjejícím světě práce.

Klíčové body vize:

Adaptace na technologický pokrok: Jak se svět mění pod vlivem technologií, tak musí i naše přístupy k poradenství. Příkladem je integrace technologií jako AI do procesu kariérového poradenství.

Spojené síly v kariérovém poradenství: Je čas spojit poskytovatele a služby do sítě koordinované Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje, která bude lépe informovat a sloužit veřejnosti. Síťování základních škol, středních škol, vysokých škol, poskytovatelů dalšího vzdělávání, zaměstnavatelů a expertů z praxe.

Odpověď na potřeby trhu: Poradenství se musí dynamicky přizpůsobovat tomu, co trh práce potřebuje a co zaměstnavatelé hledají.

Mapování trendů trhu práce, vzdělávání a kariérového poradenství v kraji. Systém pro identifikaci a strukturovaný komplexní popis konkrétních nových kompetencí vyžadovaných trhem práce. Datová opora kariérového poradenství.

Osvěta a edukace dalších aktérů kariérového poradenství a jejich efektivnější zapojení v rámci kariérového poradenství.

Cesty k realizaci:

Synergická spolupráce: Spolupráce všech relevantních stran vytváří pevnou síť podpory pro jedince v kariérním rozvoji.

Inovace v poradenství: Přijetí nových metod a nástrojů zajistí, že kariérové poradenství bude na špičkové úrovni.

Strategické cíle: Jasné cíle a směry, které reflektují aktuální a předvídané změny na trhu práce, zajistí, že služby budou relevantní a užitečné.

 

Dokument Vize rozvoje kariérového poradenství ve Zlínském kraji je ke stažení ZDE.

 

S využitím tiskové zprávy Portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji zkola.cz

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz