Bc. Jan Vandík DiS.182

Zlínský kraj nově podpoří 47 středních škol dotací až do výše 100 tisíc korun na nákup vybavení, zvelebení prostor školy včetně venkovního areálu nebo na financování vybraných studentských aktivit. Podmínkou je, aby ve škole fungovala studentská samospráva, která je schopna rozhodnout, jaký projekt by byl v prostředí školy užitečný. Rozpočet, který bude školám k dispozici pro toto participativní rozhodování, bude záviset na počtu studentů dané školy.

„Chceme, aby se studenti přímo podíleli na rozhodování, jak dále rozvíjet prostředí, ve kterém se vzdělávají. Naším cílem pro letošní rok je významně posílit roli studentských samospráv na školách zřizovaných Zlínským krajem a zavést v nich participativní rozpočty, které mohou pomoci studentům ovlivnit fungování školy. Díky participativnímu rozpočtu, tedy vyčleněné částce v rámci provozního rozpočtu školy, se studenti budou přímo podílet na rozhodování o tom, co si škola pořídí. Případně budou moci realizovat užitečné a smysluplné aktivity pro své spolužáky nebo celkově komunitu, v níž žijí,“ vysvětlila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Částku pro participativní rozhodování studentů dostanou školy nad rámec svých schválených rozpočtů, a nemusí tedy omezovat žádné už naplánované aktivity. Možnými příklady rozhodnutí studentských samospráv jsou úprava relaxačních prostor, nákup herních prvků (stolní fotbal, stolní tenis, šipky, deskové hry, kulečník), techniky (dataprojektor, reprobedny, počítač) nebo nábytku a vybavení. Dále může jít například o proplacení přednášek s odborníky, drobné dary pro hosty, nákup košů na tříděný odpad, financování mimoškolních aktivit nebo zajištění financí na ostatní akce či aktivity (zdravý automat, kulturní prvky ve škole, vzdělávací, ekologické, hudební, sportovní, výtvarné akce, majáles, školní vánoční program, mikulášský program, tematicky zaměřené dny, sportovně společenské dny, pasování prváků, dny otevřených dveří, školní soutěže…).

„Naší snahou je pomoci ustanovit studentské samosprávy a maximálně je rozvíjet. Jejich existence
a efektivní fungování má řadu výhod. Od posilování demokratického klimatu školy, kreativity až po vytváření pozitivních prožitků, ovlivňování dění v místní komunitě a motivování k odpovědnému přístupu k životu. Participativní rozpočty navíc pomohou posílit finanční gramotnost mladých lidí a také posílit jejich vztah k podnikavosti. Věřím, že touto podporou zvýšíme úroveň participace žáků a žákyň ve školství včetně pozitivních změn týkajících se školního klimatu, vztahů mezi vedením školy, pedagogy a žáky směrem ke spolupráci a partnerství. Osobně se velmi těším na vyhodnocení jednotlivých projektů a ocenění těch nejzajímavějších z nich,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

12. 4. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz