47

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtmanství spustilo dva nové projekty měření místního znečištění ovzduší, které navazují na už realizovaný monitoring kvality vzduchu v kraji. Na financování projektů se významně podílí Norské fondy, přispěl také Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

„Abychom mohli navrhovat opatření, která umožní lidem dýchat čistší vzduch, musíme znát skutečný rozsah znečištění. Doposud jsme byli limitováni meteorologickými modely. Mezi největší zdroje znečištění vzduchu nejen u nás v regionu, ale i jinde v Česku, patři lokální topeniště na tuhá paliva, zjednodušeně řečeno kotle a kamna. To se týká zejména menších obcí, proto je jeden z projektů zaměřen právě na monitoring v místech do dvou tisíc obyvatel,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, do jejíž působnosti patří oblast životního prostředí.

Monitoringu kvality ovzduší se věnuje kraj dlouhodobě, a to i za pomoci dočasně umístěných měřicích stanic. Jedna z nich například sbírá data v Huštěnovicích, tedy v lokalitě silně zatížené tranzitní dopravou, které by v budoucnu mohla významně ulevit dálnice D55.

Nový projekt „Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje“ má za cíl proměřit plošně celé území Zlínského kraje, a to na 12 lokalitách. Na základě toho vznikne oproti modelovým výpočtům mnohem detailnější a přesnější obraz o charakteru znečištění ovzduší v regionu. Z celkových výdajů na projekt ve výši 2,89 milionu korun pokryje dotace z Norských fondů 2,125 milionu korun a dotace SFŽP 375 tisíc korun.

Druhý z projektů „Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje“ bude soustavně monitorovat koncentraci znečišťujících látek v 5 obcích o velikosti do 2 tisíc obyvatel s odlišným charakterem vytápění a provětrávání, ve kterých se předpokládá vyšší míra znečištění. Dotace z Norských fondů pokryje 2,125 milionu korun z celkových výdajů ve výši 2,9 milionu korun. Státní fond životního prostředí přispěl částkou 375 tisíc korun.

Měření v rámci obou projektů probíhá od července letošního roku do dubna 2024. Informace k oběma projektům a výsledky měření budou zveřejněny na webu https://www.mereniovzdusi.cz/zlinsky-kraj.

K oběma projektům připravuje kraj odborné semináře, které se uskuteční 12. října v Technologickém inovačním centru Zlín. Na semináře určené především zástupcům obcí ve Zlínském a odborné veřejnosti je možné se hlásit online prostřednictvím webu: http://seminare.eu4.cz/ovzdusi.

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz

 

Projekty jsou spolufinancovány ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021, Výzva č. SGS-2 “Svalbard“