Mgr. Vladimír Dostálek78

Zlínský kraj spustil novou aplikaci ROSTEM 2050, jejímž cílem je podporovat děti a mládež v zájmu o polytechnické vzdělávání. Neotřelou a interaktivní formou je motivuje naučit se důležité dovednosti, které pro ně budou nepostradatelné v budoucím životě a usnadní jim cestu k dalšímu vzdělání.

ROSTEM 2050

Aplikace soustřeďuje nabídku volnočasových aktivit polytechnického zaměření na jedno místo. Uživatelé zde najdou pozvánky na zajímavé akce, tipy na kroužky, přednášky, workshopy, výstavy nebo exkurze.

Aplikace představuje aktivity, které jsou vybrány Vědeckou radou ROSTEM, tedy týmem odborníků z univerzity, odborných institucí, škol či technologických firem. Každé aktivitě přidělí Vědecká rada určitý počet kreditů a stanoví, jaké dovednosti při ní dítě rozvíjí, například logické myšlení, komunikaci, týmovou práci, zvídavost nebo třeba tvořivost.

Za aktivitu v aplikaci ROSTEM 2050 získávají děti kredity a nejúspěšnější také ocenění. Každému uživateli aplikace vytváří i jeho virtuální avatar – jeho „já“ v roce 2050.

Aplikace je zajímavá i pro vedoucí kroužků a organizátory akcí v celém Zlínském kraji, kteří mohou tímto způsobem získat nové účastníky či návštěvníky.

Na vývoji aplikace se podílí například Fakulta technologická, Fakulta aplikované informatiky UTB, Střední průmyslová škola Otrokovice a další subjekty. 

 

Aplikace vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.