Bc. Jan Vandík DiS.161

Ladislav Breznický ze Strání-Květné, který se věnuje výrobě foukaného a tvarovaného skla, Jaroslava Kvasničková z Chvalčova, vyrábějící užitné i dekorační předměty a hračky ze dřeva, a Danuše Trtíková ze Zašové, jež tvoří originální háčkované kytičky, jsou novými nositeli titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Slavnostní předání ocenění, které Rada Zlínského kraje uděluje pravidelně od roku 2012, se uskutečnilo ve středu 21. června v barokních prostorách uherskohradišťské Reduty za účasti hejtmana Radima Holiše a radní pro kulturu Zuzany Fišerové.

„Jsem velmi ráda, že každý rok jsou hodnotitelské komisi předkládány kvalitní a ojedinělé nominace tvůrců, kteří dodržují tradiční výrobní postupy, své umění předávají dál a tím navazují na další zachování často mizejících řemesel, spjatých se Zlínským krajem,“ sdělila radní Zuzana Fišerová.

Nové mistry tradiční rukodělné výroby kromě jmenovacího dekretu podpoří kraj také symbolickou finanční odměnou ve výši 10 tisíc korun. Navíc mohou nositelé titulu na svých výrobcích či propagačních materiálech používat ochrannou známku garantovanou Centrem péče o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském kraji, které sídlí ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Centrum je touto funkcí pověřeno Ministerstvem kultury České republiky.

Program slavnostního udílení titulů byl stejně jako v posledních letech spojen také s předáváním Ceny Vladimíra Boučka, kterou uděluje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Letos ocenění získaly Ludmila Večeřová, která vyniká v práci s hlínou a zpracovává současnou majoliku, a Marie Zajícová, která vytváří kraslice zdobené voskovou batikou. Čestné uznání za celoživotní přínos pro zachování, prezentaci a popularizaci lidové umělecké výroby obdržel Josef Jančář.

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2023:

  • Ladislav Breznický, Strání-Květná - práce se sklem – foukané a tvarované sklo
  • Jaroslava Kvasničková, Chvalčov - práce se dřevem – truhlářské a stolářské práce, řezbářství a soustružení
  • Danuše Trtíková, Zašová - práce s textilem – textilní techniky – háčkované kytičky

Další nominovaní:

  • Petra Pilná, Vsetín - práce s textilem – ruční tkaní plátnovou vazbou
  • Radim Klimek, Morkovice-Slížany - práce s přírodními pletivy – košíkářství

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz