Bc. Jan Vandík DiS.62

Zlínský kraj zve zájemce na první část pracovního semináře zaměřeného na aktualizaci regionální surovinové politiky Zlínského kraje. Účastníci se na něm seznámí s průběhem dosavadních prací na vznikající koncepci, zejména pak s obsahem už zpracované analytické části a nejdůležitějšími poznatky a závěry, které z ní vyplývají.

Seminář se uskuteční v úterý 19. března 2024, od 09:30 do 12:30 hod. v budově Krajského úřadu Zlínského kraje (tř. Tomáše Bati 21, Zlín) v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje (16. patro).

Seminář je pořádán v rámci zpracování aktualizace strategické koncepce. Ta si klade za cíl získání aktuálních informací o stavu a využití surovinového potenciálu a zhodnocení současného stavu i reálně vytěžitelných zásob na území kraje. Zabývá se také trendy vývoje těžby a územním rozložením ložisek ve vazbě ke klíčovým investičním záměrům v kraji, definováním aktuálních problémů – střetů a potřeb surovinových zdrojů – i návrhem opatření pro využívání surovinového potenciálu kraje v dalších letech a doporučeními pro využití ložisek nerostných surovin na území kraje do roku 2030.

Zpracovatelem koncepce „Aktualizace regionální surovinové politiky/koncepce Zlínského kraje“ je Česká geologická služba.

Zodpovědným řešitelským týmem jsou za Českou geologickou službu: RNDr. Vratislav Pecina, Ing. Josef Godány, RNDr. Josef Večeřa, Ing. Blažena Wertichová, Ph. D, Ing. František Pticen, Mgr. Jan Buda, RNDr. Dalibor Mašek, Ing. Karel Rýda, Ing. Petr Bohdálek, RNDr. Petr Rambousek, RNDr. Jaromír Starý, Ph.D. Bc. Lukáš Mižič.

Program semináře:

09:00 – 09:30 hod.      

Prezence účastníků

09:30 – 09:45 hod.   

Přivítání účastníků

Ing. Radim Holiš – hejtman Zlínského kraje

09:50 – 10:15 hod.

Význam a potřeba zpracování Aktualizace regionální surovinové politiky/koncepce Zlínského kraje, rozpracovanost koncepce, základní struktura zpracování, charakteristika surovinového potenciálu na území ZK                                  

přednášející: Ing. Blažena Wertichová, Ph. D, RNDr. Vratislav Pecina, Ing. Josef Godány

10:20 – 10:50 hod.  

Problematika při zpracování analytické části v souvislosti s taxativní evidencí a zákresy bloků zásob zdrojů a ložisek nerostných surovin, základní problémy při osvojování, uplatňování ochrany a využití surovinového potenciálu, omezení a střety zájmů  
v souvislosti s využitelností nerostných zdrojů apod.

přednášející: RNDr. Josef Večeřa, RNDr. Vratislav Pecina, Ing. Josef Godány

10:55 – 11:25 hod.

Stávající a plánované těžební záměry, požadavky na surovinové zdroje a jejich potřebu, množství a dostupnost, problematika zdlouhavých povolovacích postupů, seznámení
s rozpracovaností návrhové části Aktualizace regionální surovinové politiky/koncepce Zlínského kraje
                                

přednášející: Ing. Josef Godány, RNDr. Vratislav Pecina

11:25 – 12:15 hod.

Diskuse, závěr

 

Na seminář se můžete přihlásit na uvedeném odkaze: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u4EnCrOoREWkfkLGq3fEhCMHLrsLnY5Cj4JVKyLTIdBUQ1gzOFdBOVVCTTZPMjdYQlhBMFQyMlVKOS4u a to v termínu od 26. února do 15. března 2024.

Počet míst je z kapacitních důvodů omezen, po naplnění kapacity bude formulář inaktivován.

Kontaktní osoba: Ing. Miriam Kubišová, miriam.kubisova@zlinskykraj.cz, tel.: 577 043 382, mob.: 735 744 008