Bc. Miroslava Švecová190

Nová publikace informující o plánovaných akcích a přednáškách pro včelaře i veřejnost ve Zlínském kraji. Představuje také zajímavé akce, které se již uskutečnily.

Dále referuje o moru včelího plodu, se kterým se potýkají včelaři v některých oblastech Zlínského kraje. Ve Zpravodaji je popsán správný postup chovatele již při podezření na výskyt nákazy moru včelího plodu u včelstev a také postup základní organizace ČSV v případě vyhlášení nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy k zamezení šíření moru včelího plodu.