Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Být inspirován a inspirovat

Registrační číslo grantové dohody:

2022-2-CZ01-KA122-ADU-000097328

Program:

Erasmus+

Klíčová akce:

KA 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Období realizace:

01/2023 – 12/2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

42 447 EUR

Financování:

Program Erasmus+  - míra spolufinancování 100 %

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je uskutečnit sérii studijních cest pro pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje a Muzea regionu Valašsko, zabývajících se plánováním a rozvojem vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji, během nichž získají a prohloubí kompetence v oblasti:

 • Rozvoj koncepčního plánování (kreativita, aktivizace, strategické plánování)
 • Rozvoj komunikace a prezentace směrem k veřejnosti
 • Marketingové komunikace, týmové spolupráce, zapojení aktérů v kraji
 • Multidisciplinárního přístupu k interpretaci kulturního a přírodovědného dědictví

Díky získaným kompetencím a inspiracím bude možné zlepšit úroveň vzdělávání dospělých o inspirativní a inovativní prvky, zlepšit komunikaci a motivovat veřejnost k zájmu o dění v oblasti celoživotního vzdělávání ve Zlínském kraji.

Specifické cíle:

 • Absorbování příkladů dobré praxe s jejich využitím v domácím prostředí v oblasti celoživotního vzdělávání
 • Zlepšení komunikace a zvýšení motivace veřejnosti k zájmu o dění v oblasti vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji
 • Podpora rozvoje funkčních partnerských sítí v území kraje, která umožní realizaci náročných intervencí
 • Přispět k vytvoření evropského prostoru pro vzdělávání pomocí kvalitního neformálního vzdělávání

Cílové skupiny:

 • Pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje - Odboru školství, mládeže a sportu, Odboru strategického rozvoje kraje, Odboru kultury a památkové péče
 • Pracovníci příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko

Stručný obsah: 

Projekt zlepšuje podmínky pro rozvoj a inovace ve vzdělávání dospělých, a navazuje na zkušenosti ze síťování partnerských organizací v území kraje. Aktivity projektu doplňují činnost kraje v oblasti akčního plánování ve vzdělávání, kterým se kraj zabývá od roku 2016 a také navazuje na stanovené priority smart regionu a Strategii rozvoje Zlínského kraje.

Projekt zvyšuje kompetence pracovníků krajského úřadu a příspěvkové organizace, kteří pracují se širokou veřejností, odbornou veřejností a pracovníky ve vzdělávání.

Klíčové aktivity: 

 • Účast pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu, Odboru strategického rozvoje kraje, Odboru kultury a památkové péče a Muzea regionu Valašsko na zahraničních stážích.
 • Využití příkladů dobré praxe při domácích projektech, edukačních programech.
 • Výměna zkušeností a know how a síťování.
 • Pracovní setkání a workshopy pro přenos příkladů dobré praxe.

Výstupy projektu:

 • 6 uskutečněných pracovních cest
 • 30 zapojených účastníků

Kontaktní osoby: 

RNDr. Ludmila Bernátková, tel. 577 043 780, e-mail: ludmila.bernatkova@zlinskykraj.cz

Ing. Filip Soška, tel: 577 043 822, e-mail: filip.soska@zlinskykraj.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru