Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský úřad odejme oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb.
 
Nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb 
 
Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen tuto informaci zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení a to jednak ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách.
Poskytovatel současně požádá krajský úřad a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění informace na úřední desce. Informace musí obsahovat datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, adresu pro předložení žádosti. Bude-li v poskytování zdravotní péče pokračovat jiný poskytovatel, uvede rovněž  informaci o tom, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotní péče.
 
Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří v nepředložili žádost o předání jinému poskytovateli nebo osobě pokračující v poskytování zdravotní péče, je povinen poskytovatel, kterému bylo vydáno rozhodnutí správního orgánu o zrušení registrace NZZ nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče, předat zdravotnickou dokumentaci krajskému úřadu včetně jejího soupisu.  Soupis bude obsahovat jméno, příjmení a datum narození pacienta.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru