Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V případě zamýšlené:

  • změny či rozšíření rozsahu zdravotních služeb týkající se formy, oboru, druhu nebo názvu zdravotní péče nebo zdravotní služby,
  • změny adresy místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, adresy místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo adresy místa kontaktního pracoviště uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  • změny doby platnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb uděleném na dobu určitou,
  • změny odborného zástupce,

je nezbytné požádat o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě změny či rozšíření rozsahu zdravotních služeb, stejně jako v případě změny místa poskytování zdravotních služeb, musí být rozhodnutí o změně pravomocné před samotným uskutečněním zamýšlené změny.

V případě jiných změn týkajících se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (např. adresa místa trvalého pobytu odborného zástupce, adresa sídla právnické osoby, složení statutárního orgánu právnické osoby), stejně jako v případě změn v dokladech předkládaných se žádostá o udělení oprávnění, je poskytovatel zdravotních služeb povinen tyto změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.

K podání žádosti/oznámení změny můžete využít přiložené formuláře a vzory příloh.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru