Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Report, vytvořený oddělením podpory řízení krajského úřadu, je určen pro přehledné zobrazení údajů o všech smlouvách, zveřejněných způsobem dle zákona o Registru smluv a dále navazujících údajů z nezávislého zdroje Hlídač státu, který provádí posouzení správnosti zveřejnění vlastními postupy a algoritmy a poskytuje informace o potenciálních chybách ve zveřejněných záznamech.

Je třeba zdůraznit, že oba uvedené datové zdroje jsou veřejné, otevřené, je možné je zpracovávat i jiným způsobem, než který je nabízen v připraveném reportu.

Rovněž zdůrazňujeme, že krajský úřad vytvořením tohoto reportu nijak nehodlá kontrolovat a posuzovat obce a další subjekty z hlediska případné chybovosti zveřejňovaných smluv, krajský úřad v této souvislosti neposkytuje metodické poradenství a ani neočekává od obcí a dalších subjektů reakce či zpětnou vazbu, jak s informacemi o potenciálních chybách bylo naloženo.

Data v reportu jsou aktualizována každý den. Report byl vytvořen v prostředí Power BI. Do reportu přejdete kliknutím do obrázku nebo ZDE v textu.

controlling_smluv.jpg (235 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru